MASZ POMYSŁ NA CIEKAWE ZMIANY NASZEGO REGIONU?CZEKAMY NA TWOJE SUGESTIE!


Aktualności w roku 2021

Życzenia Świąteczne

6 grudnia 2021 r.
Życzenia Wielkanocne

Mieszkam, żyję, działam - plakat promujący

3 grudnia 2021 r.
Życzenia Wielkanocne

18 listopad 2021 r.
Zakończyła się druga edycja wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Weekend na wsi”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Ideą konkursu było popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. W konkursie mogli wziąć udział właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz właściciele obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.
III MIEJSCE otrzymało gospodarstwo agroturystyczne Winnica Witaj Słońce z miejscowości Mnich Probostwo gmina Oporów.
Gratulujemy.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU PROMUJĄCEGO WINICĘ


8 październik 2021 r.

Szanowni Państwo,
Wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego z przyjemnością zapraszamy Państwa na BEZPŁATNE SZKOLENIE w formie online, dla osób prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich lub planujących rozpoczęcie działalności związanej ze świadczeniem usług turystycznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. „Turystyka wiejska jako trend i alternatywa w czasie pandemii COVID-19”. Na szkolenie w wersji Online zapraszamy 05 listopada 2021 w godz. 09.00-16.00, na platformę ClickMeeting.

Szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej

OFICJALNA STRONA SZKOLENIA


2 lipiec 2021 r.

Nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych społeczności, rozpocznie się 21 czerwca 2021 roku. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebne są pomysł i energia, żeby zmienić swoją małą ojczyznę. Wnioski należy zgłaszać do 29 lipca za pośrednictwem elektronicznego systemu dostępnego pod ​adresem https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login​. Wystarczy założyć konto, wypełnić formularz oraz załączyć skany dokumentów.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. Środki finansowe otrzymają organizacje, które najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. - Wnioski można składać w kilku kategoriach: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt, podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek – mówi Małgorzata Rogowska Koordynator Programu – W tym roku bardzo liczymy na projekty wspierające inicjatywy proekologiczne, związane ze zrównoważonym rozwojem i troską o środowisko. Mamy nadzieję, że właśnie takie będą dominowały – dodaje.

Najlepsze inicjatywy czwartej edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów, a następnie przez Komisję Programową, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji ORLEN i PKN ORLEN. Zwycięskie projekty poznamy do 29 października.

Szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej

OFICJALNA STRONA PROGRAMU


27 maj 2021 r.
Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w drugiej edycji "Weekend na wsi". Celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
Zalet odpoczynku na wsi jest bardzo wiele, przede wszystkim znajdziemy tam ciszę, spokój, piękny klimat i krajobraz. Pandemia koronawirusa zmieniła także sposób podróżowania i sam wybór noclegów, z których korzystamy. Planując wypoczynek bardzo często kierujemy się kwestią bezpieczeństwa i tym, by kontakt międzyludzki był ograniczony. Takie możliwości daje wypoczynek na wsi i skorzystanie z ofert obiektów turystyki wiejskiej i gospodarstw agroturystycznych.
W tegorocznej edycji konkursu udział mogą wziąć właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz właściciele obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.
Szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej

OFICJALNA STRONA KONKURSU

26 maj 2021 r.
Formularza aneksu COVID do umowy o przyznaniu pomocy - 19.2
Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 21 maja 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR nr 42/2021 obowiązują nowe formularze umowy wraz załącznikami o przyznaniu pomocy w wesji 8z na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020.

Przejdź do zakładki Konkursy i projekty > Wnioski i formularze
lub
Pobierz formularz umowy wraz z załącznikami o przyznaniu pomocy (pakiet ZIP)


W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych PROW na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 inforujemy o nowym formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przejdź do zakładki Konkursy i projekty > Wnioski i formularze
lub
Pobierz wzór aneksu do umowy


14 maj 2021 r.
Konsultacje i uwagi zapisów LSR
Szanowni Państwo, drodzy Beneficjenci,
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o możliwości przyznania dodatkowych środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach wszystkich realizowanych przez nas działań, również w zakresie podejmowania działalności gospodarczej /premii/. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju http://www.srgc.pl i zapraszamy do konsultacji w zakresie przeznaczenia środków w ramach zwiększonego budżetu. Propozycje i uwagi proszę kierować na adres mailowy info@srgc.pl do dnia 20 maja br.
Dziękujemy.

Życzenia Wielkanocne

26 marzec 2021 r.
Życzenia Wielkanocne

18 marzec 2021 r.
Wyniki naborów wniosków styczeń 2021
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
2/2021 - w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.
3/2021 - w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

12 marca 2021 r.
Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Szanowni Państwo,
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich a jego celem jest promocja i prezentacja działalności KGW.
W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce KGW.
Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach.
Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej

OFICJALNA STRONA KONKURSU

03 marzec 2021 r.
Wyniki naborów wniosków styczeń 2021
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
1/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

Wyniki pozostałych działań z naboru tj. Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwijanie działalności gospodarczej będą oceniane przez Radę w dniu 11 marca 2021 r, a oficjalnie opublikowane do 7 dni po ocenie Rady.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

24 luty 2021 r.
>Warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020

W dniu 24 lutego 2021 r. LGD SRG „CENTRUM” w siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie przeprowadziła warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy warsztatu czyli Prezes Zarządu, Członkowie Rady, Pracownicy poddali analizie finansowej i rzeczowej realizację wskaźników, uaktualnione kryteria wyboru oraz procedury, które służą osiąganiu celów zapisanych w powyższym dokumencie strategicznym. Zastanawiano się nad poziomem realizacji potrzeb lokalnej społeczności w ostatnim roku 2020, szczególnie trudnym dla Beneficjentów z uwagi na obostrzenia pandemiczne. Spotkanie zorganizowano w wąskim gronie z uwagi na reżim sanitarny związany z COVID-19. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i cenne refleksje dotyczące efektywnej realizacji zadań postawionych przed SRGC.

FOTORELACJA

14 luty 2021 r.
Audycja na antenie Radia Victoria

16 lutego 2021 r. o godz. 12.10 (powtórka 17 lutego 2021 r. godz. 16.30) na antenie Radia Victoria będzie można wysłuchać audycji z udziałem Pana Andrzeja Górczyńskiego - Przedstawiciela Zarządu Województwa Łódzkiego.
Tematem rozmowy będzie działalność naszej Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM", a także nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy na antenę Radia Victoria !

RADIO VICTORIA - online


11 stycznia 2021 r.
Nabór wniosków 1,2,3/2021

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Termin składania wniosków: od dnia 28.01.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.

ZOBACZ AKTUALNE NABORYStowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu