Aktualności w roku 2020

18 luty 2020 r.
Warsztat refleksyjny

W dniu 13 lutego br. o godz. 15.30 w siedzibie naszej Lokalnej Grupy Działania SRG ”CENTRUM” spotkaliśmy się na warsztacie refleksyjnym, będącym elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 realizowanej w roku 2019. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Stowarzyszenia, nasi Beneficjenci reprezentujący organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, mieszkańcy. Do wspólnych refleksji dołączyła Pani Edyta Michalska - Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zastanawialiśmy się wspólnie nad procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, jej efektów i osiągnięć. W obszernej prezentacji dokonaliśmy analizy budżetu i stopnia realizacji wskaźników. Ucieszyły nas nasze wspólne sukcesy i osiągnięcie zamierzonych wskaźników. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat ewentualnych zamierzeń , planów i kierunków działań.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i pozdrawiamy serdecznie.


12 luty 2020 r.
Myśl biznesowo-Fundusze Europejskie na rozwój działalności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Myśl biznesowo-Fundusze Europejskie na rozwój działalności”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 27 lutego br. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 9:45), w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej; parter.- rekrutacja do 24.02.2020 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4035-spotkanie-informacyjne-pn-mysl-biznesowo-fundusze-europejskie-na-rozwoj-dzialalnosci pod przyciskiem „Weź udział”, do 24 lutego 2020 roku.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.


31 stycznia 2020 r.
Warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUMzaprasza Członków Stowarzyszenia, Członków Rady LGD,  Beneficjentów oraz Mieszkańców obszaru LGD „CENTRUM” do udziału w:

WARSZTACIE REFLEKSYJNYM

będącym elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju SRG „CENTRUM” 2014-2020 realizowanej w roku 2019.

Naszym wspólnym zadaniem podczas tego spotkania będzie zastanowienie się i przeanalizowanie procesu wdrażania LSR, jej efektów i osiągnięć. Wyniki spotkania będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.

 

WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się  13 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 15.30 w siedzibie biura LGD „CENTRUM” przy ulicy Wojska Polskiego 10 A w Kutnie (sala konferencyjna II piętro)

ZAPRASZAMY

Program warsztatu refleksyjnego
 1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR.
 2. Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań: 
 3. a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? 

  b. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

  c. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 

  d. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

  e. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje? 

  f. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 

  g. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

  h.  Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 4. Podsumowanie warsztatu/wnioski/rekomendacje.
 

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu