Wyniki naborów


Nabór 2/2023

Data publikacji: 06.03.2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 27 lutego 2023 roku wraz z uchwałami Rady 12/2023 - 16/2023 - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków złożonych, wybranych w ramach naboru nr 2/2023 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]
Nabór 1/2023

Data publikacji: 17.02.2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 13 lutego 2023 roku wraz z uchwałami Rady 1/2023 - 11/2023 - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków złożonych, wybranych oraz niewybranych w ramach naboru nr 1/2023 - Podejmowanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]
Nabór 1/2022, 2/2022

Data publikacji: 14.04.2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 7 kwietnia 2022 roku wraz z uchwałami Rady 1/2022 - 14/2022 - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków złożonych oraz wybranych w ramach naboru nr 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków złożonych oraz wybranych w ramach naboru nr 2/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]
Nabór 3/2021

Data publikacji: 18.03.2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 11 marca 2021 roku - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 3/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 3/2021 - POBIERZ [PDF]
Nabór 2/2021

Data publikacji: 18.03.2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 11 marca 2021 roku - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2021 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 2/2021 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niewybranych w ramach naboru nr 2/2021 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 2/2021 - POBIERZ [PDF]

Uchwała Rady nr 23/2021 w ramach naboru nr 2/2021 (protest, uzasadnienie) - POBIERZ [PDF]
Nabór 1/2021

Data publikacji: 19.04.2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady wraz z uchwałą nr 24/2021 oraz listą wniosków zgodnych, wybranych po rozpatrzonych protestach do dofinansowania - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Data publikacji: 03.03.2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 24 luty 2021 roku - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 1/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnejj - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 1/2021 - POBIERZ [PDF]
Nabór 1/2019

Data publikacji: 04.07.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 28 czerwca 2019 roku - POBIERZ [PDF]

Nabór nr 1/2018 - Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Lista wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 1/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnejj - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 1/2019 - POBIERZ [PDF]
Nabór 7/2018

Data publikacji: 21.11.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 16 listopada maja 2018 roku - POBIERZ [PDF]

Nabór nr 7/2018 - Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Lista wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 7/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niezgodnych z LSR w ramach naboru nr 7/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 7/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnejj - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niewybranych w ramach naboru nr 7/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnejj - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 7/2018 - POBIERZ [PDF]
Ponowne rozpatrzenie projektów Grantowych - Nabór 1/2017

Data publikacji: 24.07.2018 r.

Nabór z poddziałania nr 2/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 20 lipca 2018 roku - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 2/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niezgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niewybranych w ramach naboru nr 2/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 2/2017/G - POBIERZ [PDF]
Nabór 5/2018

Data publikacji: 14.05.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 9 maja 2018 roku - POBIERZ [PDF]

Nabór nr 5/2018 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Lista wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2018 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 5/2018 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 5/2018 - POBIERZ [PDF]
Nabór 3/2018, 4/2018, 6/2018

Data publikacji: 19.04.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 17 kwietnia 2018 roku - POBIERZ [PDF]

Nabór nr 3/2018 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2018 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 3/2018 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 3/2018 - POBIERZ [PDF]

Nabór nr 4/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych


Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 4/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 3/2018 - POBIERZ [PDF]

Nabór nr 6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej


Lista (ranking) wniosków zgodnych w ramach naboru nr 6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niewybranych w ramach naboru nr 6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niezgodnych z LSR w ramach naboru nr 6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia protestów w ramach naboru nr 6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF] opublikowano: 14-05-2018r.
Nabór 1/2018

Data publikacji: 31.01.2018 r.

Nabory nr 1/2018/, 2/2018


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 26 stycznia 2018 roku - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 1/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2018 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 2/2018 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 1/2018, 2/2018 - POBIERZ [PDF]
Ponowne rozpatrzenie projektów Grantowych - Nabór 1/2017

Data publikacji: 22.09.2017 r.

Nabory nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 22 września 2017 roku - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2017/G - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 1/2017/G - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2017/G - Zachowania dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 2/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2017/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 3/2017/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 - POBIERZ [PDF]
Nabór 1/2017

Data publikacji: 04.04.2017 r.

Nabory nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 30 marca 2017 roku - POBIERZ [PDF]

Rejestr wniosków o powierzenie grantów - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2017/G - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 1/2017/G - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2017/G - Zachowania dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 2/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2017/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 3/2017/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 - POBIERZ [PDF]
Data publikacji: 30.03.2017 r.

Nabory nr 1/2017, 2/2017, 3/2017


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 27 marca 2017 roku - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 1/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 2/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 3/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 - POBIERZ [PDF]
Data publikacji: 28.03.2017 r.


Nabór nr 4/2017 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 22 marca 2017 roku - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 4/2017 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niewybranych w ramach naboru nr 4/2017 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niezgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2017 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 4/2017 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]Data publikacji: 28.03.2017 r.


Nabór nr 5/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w dniu 23 marca 2017 roku - POBIERZ [PDF]

Lista (ranking) wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków wybranych w ramach naboru nr 5/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niewybranych w ramach naboru nr 5/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Lista wniosków niezgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]

Uchwały Rady w ramach naboru nr 5/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej - POBIERZ [PDF]


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl