Harmonogram planowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Interwencja I.13.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)


Harmonogram planowanych naborów

* Dla interwencji WPR zastosowano kurs EBC 4,3355 PLN/EURO z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Pobierz aktualny harmonogram (457 kB) | format: PDF

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl