Obszar działania LGD

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” obejmuje obszar 12 gmin - 10 gmin powiatu kutnowskiego oraz 2 gminy powiatu łęczyckiego województwa łódzkiego.

Gmina Powiat Typ gminy Powierzchnia (ha) Liczba ludności (osoby)
Łanięta kutnowski gmina wiejska 5 489 2 507
Strzelce kutnowski gmina wiejska 9 009 4 050
Żychlin kutnowski gmina miejsko-wiejska 7 664 12 489
Oporów kutnowski gmina wiejska 6 785 2 632
Bedlno kutnowski gmina wiejska 12 602 5 692
Kutno kutnowski gmina wiejska 12 231 8 698
Góra Św. Małgorzaty łęczycki gmina wiejska 9 026 4 480
Witonia łęczycki gmina wiejska 6 045 3 391
Dąbrowice kutnowski gmina wiejska 4 615 1 952
Krzyżanów kutnowski gmina wiejska 10 306 4 332
Nowe Ostrowy kutnowski gmina wiejska 7 155 3 635
Krośniewice kutnowski gmina miejsko-wiejska 9 471 8 763
Razem obszar objęty LSR 100 398 62 621
Województwo Łódzkie 1 821 895 2 513 093

LGD w cyfrach

  • Liczba gmin: 12
  • Powiaty: kutnowski, łęczycki
  • Powierzchnia obszaru funkcjonowania LSR: 1 004 km2
  • Procentowa powierzchnia obszaru w woj. łódzkim: 5,5%
  • Liczba ludności: 62 621 osób

Obszar LSR Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "Centrum" na tle województwa łódzkiego

filler image

Lista Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

Lp. Imię i nazwisko Sektor
1 Jakub Świtkiewicz Mieszkaniec
2 Bogusława Pieniążek Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy
3 Ryszard Kostrzewski Mieszkaniec
4 Ewa Zielak Mieszkaniec gm. Strzelce
5 Ewa Frontczak Mieszkaniec
6 Józef Ignaczewski reprezentant Gminy Bedlno publiczny
7 Aneta Ciężarek Mieszkaniec gm. Żychlin
8 Dorota Dąbrowska reprezentantka Gminy Dąbrowice publiczny
9 Michał Drążkiewicz Mieszkaniec gm. Dąbrowice
10 Zbigniew Górski Mieszkaniec gm. Dąbrowice
11 Halina Rosiak Mieszkaniec gm. Dąbrowice
12 Włodzimierz Frankowski reprezentant Gminy Góra Świętej Małgorzaty publiczny
13 Edyta Wicińska Mieszkaniec gm. Góra Św. Małgorzaty
14 Justyna Jasińska reprezentant Gminy Kutno publiczny
15 Elżbieta Kowalczyk-Koralewska Mieszkaniec
16 Katarzyna Erdman reprezentant Gminy Krośniewice publiczny
17 Jadwiga Rożnowska Mieszkaniec gm. Krośniewice
18 Monika Klarzak Mieszkaniec gm. Krośniewice
19 Tomasz Jakubowski reprezentant Gminy Krzyżanów publiczny
20 Hanna Wegner Mieszkaniec gm. Bedlno
21 Henryka Gierańczyk Mieszkaniec gm. Krzyżanów
22 Tomasz Szczęsny reprezentant Gminy Łanięta publiczny
23 Mirosław Oleradzki Mieszkaniec gm. Łanięta
24 Zdzisław Kostrzewa reprezentant Gminy Nowe Ostrowy publiczny
25 Jacek Olesiński Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy
26 Marta Kubiak Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy
27 Robert Pawlikowski reprezentant Gminy Oporów publiczny
28 Zygfryd Chilewski Mieszkaniec gm. Oporów
29 Tomasz Grabowski reprezentant Gminy Strzelce publiczny
30 Stanisław Kruglak Mieszkaniec gm. Strzelce
31 Anna Czajka Mieszkaniec gm. Strzelce
32 Mirosław Włodarczyk reprezentant Gminy Witonia Publiczny
33 Grzegorz Ambroziak reprezentant Gminy Żychlin Publiczny
34 Bogdan Głuszcz Mieszkaniec gm. Żychlin
35 Marta Arkuszewska gospodarczy
36 Halina Szustakiewicz Mieszkaniec
37 Teresa Barańska – reprezentant Fundacji „Płomyk”
im. Janiny Kuś Na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej
społeczny
38 Renata Pastusiak - reprezentant Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy społeczny
39 Ewa Stępka - reprezentant Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów społeczny
40 Małgorzata Stokfisz – reprezentant Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrowic społeczny
41 Irena Fuss – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Teresin społeczny
42 Andrzej Siuda – reprezentant OSP w Gołębiewku Nowym społeczny
43 Małgorzata Stefańska – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Muchnowie społeczny
44 Paweł Jurkowski – reprezentant OSP Łanięta społeczny
45 Krzysztof Barylski - reprezentant Stowarzyszenia Gminna Orkiestra Dęta w Górze Świętej Małgorzaty społeczny
46 Michał Kowalik – reprezentant OSP w Śleszynie społeczny
47 Arkadiusz Staliński - reprezentant OSP w Oporowie społeczny
48 Michał Szurabik – reprezentant OSP w Pniewie społeczny
49 Renata Pasikowska gospodarczy
50 Lech Zagórowski reprezentant Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. z Krośniewic gospodarczy
51 Zbigniew Zawiślak - reprezentant PW DANZAP Danuta Zawiślak gospodarczy
52 Paweł Frątczak - reprezentant PF – PROJEKT Paweł Frątczak gospodarczy
53 Michał Kapruziak – reprezentant PHU „WĘGLO-BUD” Michał Kapruziak gospodarczy
54 Elżbieta Lach – reprezentant Atrakcja dla dzieci Elżbieta Lach gospodarczy
55 Marcin Kraśkiewicz – reprezentant AUTO-PLUS Marcin Kraśkiewicz gospodarczy
56 Sylwia Prośniewska - reprezentant Pracownia badawcza CoCreation. Sylwia Prośniewska. gospodarczy
57 Arkadiusz Godlewski - reprezentant P.P.H.U. „GODLEŚ” Arkadiusz Godlewski gospodarczy
58 Mirosław Chyski – reprezentant P.P.H.U. „JAMIRO-JUNIOR” IMPORT EXPORT MIROSŁAW CHYSKI gospodarczy
59 Barbara Kruglak – reprezentant SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO BARBARA KRUGLAK gospodarczy
60 Magdalena Kukuła – reprezentant MECHANIKA POJAZDOWA “KUKUŁA” MAGDALENA KUKUŁA gospodarczy
61 Jerzy Cywka – reprezentant FHU “DOBRAWA” Jerzy Cywka gospodarczy
62 Paweł Wachowiak – reprezentant HURTOWNI „WACHOWIAK” WINA PIWA LODY NAPOJE S.C. PAWEŁ WACHOWIAK gospodarczy
63 Cezary Jeziorski - reprezentant Piekarnia Krośniewice Jeziorscy Sp. j. gospodarczy
64 Adam Ważyński – Szkółka drzew i Krzewów Ozdobnych Ważyńscy - Śleszyn gospodarczy

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu