Obszar działania LGD

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” obejmuje obszar 12 gmin - 10 gmin powiatu kutnowskiego oraz 2 gminy powiatu łęczyckiego województwa łódzkiego.

Gmina Powiat Typ gminy Powierzchnia (ha) Liczba ludności (osoby)
Łanięta kutnowski gmina wiejska 5 489 2 507
Strzelce kutnowski gmina wiejska 9 009 4 050
Żychlin kutnowski gmina miejsko-wiejska 7 664 12 489
Oporów kutnowski gmina wiejska 6 785 2 632
Bedlno kutnowski gmina wiejska 12 602 5 692
Kutno kutnowski gmina wiejska 12 231 8 698
Góra Św. Małgorzaty łęczycki gmina wiejska 9 026 4 480
Witonia łęczycki gmina wiejska 6 045 3 391
Dąbrowice kutnowski gmina wiejska 4 615 1 952
Krzyżanów kutnowski gmina wiejska 10 306 4 332
Nowe Ostrowy kutnowski gmina wiejska 7 155 3 635
Krośniewice kutnowski gmina miejsko-wiejska 9 471 8 763
Razem obszar objęty LSR 100 398 62 621
Województwo Łódzkie 1 821 895 2 513 093

LGD w cyfrach

  • Liczba gmin: 12
  • Powiaty: kutnowski, łęczycki
  • Powierzchnia obszaru funkcjonowania LSR: 1 004 km2
  • Procentowa powierzchnia obszaru w woj. łódzkim: 5,5%
  • Liczba ludności: 62 621 osób

Obszar LSR Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "Centrum" na tle województwa łódzkiego

filler image

Lista Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

Lp.

Imię i nazwisko

Sektor

1

Jakub Świtkiewicz

Mieszkaniec

2

Bogusława Pieniążek

Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy

3

Ryszard Kostrzewski

Mieszkaniec

4

Ewa Zielak

Mieszkaniec gm. Strzelce

5

Józef Ignaczewski reprezentant Gminy Bedlno

publiczny

6

Zenon Dąbrowski

publiczny

7

Aneta Ciężarek

Mieszkaniec gm. Żychlin

8

Dorota Dąbrowska  reprezentantka Gminy Dąbrowice

publiczny

9

Zbigniew Górski

Mieszkaniec gm. Dąbrowice

10

Włodzimierz Frankowski reprezentant Gminy Góra Świętej Małgorzaty

publiczny

11

Edyta Wicińska

Mieszkaniec gm. Góra Św. Małgorzaty

12

Justyna Jasińska reprezentant Gminy Kutno

publiczny

13

Elżbieta Koralewska-Kowalczyk

Mieszkaniec

14

Katarzyna Erdman reprezentant Gminy Krośniewice

publiczny

15

Jadwiga Rożnowska

Mieszkaniec gm. Krośniewice

16

Monika Klarzak

Mieszkaniec gm. Krośniewice

17

Tomasz Jakubowski reprezentant Gminy Krzyżanów

publiczny

18

Henryka Gierańczyk

Mieszkaniec gm. Krzyżanów

19

Tomasz Szczęsny reprezentant Gminy Łanięta

publiczny

20

Mirosław Oleradzki

Mieszkaniec gm. Łanięta

21

Zdzisław Kostrzewa reprezentant Gminy Nowe Ostrowy

publiczny

22

Jacek Olesiński

Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy

23

Marta Kubiak

Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy

24

Robert Pawlikowski  reprezentant Gminy Oporów

publiczny

25

Zygfryd Chilewski

Mieszkaniec gm. Oporów

26

Tomasz Grabowski  reprezentant Gminy Strzelce

publiczny

27

Stanisław Kruglak

Mieszkaniec gm. Strzelce

28

Anna Czajka

Mieszkaniec gm. Strzelce

29

Mirosław Włodarczyk  reprezentant Gminy Witonia

Publiczny

30

Katarzyna Gonera

Mieszkaniec gm. Witonia

31

Grzegorz Ambroziak reprezentant Gminy Żychlin

Publiczny

32

Marta Arkuszewska

gospodarczy

33

Halina Szustakiewicz

Mieszkaniec gm. Żychlin

34

Teresa Barańska – reprezentant Fundacji „Płomyk”
im. Janiny Kuś Na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej

społeczny

35

Renata Pastusiak - reprezentant Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy

społeczny

36

Ewa Stępka - reprezentant Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów

społeczny

37

Irena Fuss – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Teresin

społeczny

38

Andrzej Siuda – reprezentant OSP w Gołębiewku Nowym

społeczny

39

Paweł Jurkowski – reprezentant OSP Łanięta

społeczny

40

Krzysztof Barylski - reprezentant Stowarzyszenia Gminna Orkiestra Dęta w Górze  Świętej Małgorzaty

społeczny

41

Michał Kowalik – reprezentant OSP w Śleszynie

społeczny

42

Arkadiusz Staliński - reprezentant OSP w Oporowie

społeczny

43

Michał Szurabik – reprezentant OSP w Pniewie

społeczny

44

Renata Pasikowska

gospodarczy

45

Zbigniew Zawiślak - reprezentant PW DANZAP Danuta Zawiślak

gospodarczy

46

Paweł Frątczak - reprezentant PF – PROJEKT Paweł Frątczak

gospodarczy

47

Michał Kapruziak – reprezentant PHU „WĘGLO-BUD” Michał Kapruziak

gospodarczy

48

Marcin Kraśkiewicz – reprezentant AUTO-PLUS Marcin Kraśkiewicz

gospodarczy

49

Sylwia Prośniewska - reprezentant Pracownia badawcza CoCreation. Sylwia Prośniewska.

gospodarczy

50

Arkadiusz Godlewski -  reprezentant P.P.H.U. „GODLEŚ” Arkadiusz Godlewski

gospodarczy

51

Mirosław Chyski – reprezentant P.P.H.U. „JAMIRO-JUNIOR” IMPORT EXPORT MIROSŁAW CHYSKI

gospodarczy

52

Barbara Kruglak – reprezentant SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO BARBARA KRUGLAK

gospodarczy

53

Magdalena Kukuła – reprezentant MECHANIKA POJAZDOWA “KUKUŁKA” MAGDALENA KUKUŁA

gospodarczy

54

Jerzy Cywka – reprezentant FHU “DOBRAWA” Jerzy Cywka

gospodarczy

55

Paweł Wachowiak – reprezentant HURTOWNI „WACHOWIAK” WINA PIWA LODY NAPOJE S.C. PAWEŁ WACHOWIAK

gospodarczy

56

Cezary Jeziorski -reprezentant Piekarnia Krośniewice JEZIORSCY  Sp. j.

gospodarczy

57

Adam Ważyński – Szkółka drzew i Krzewów Ozdobnych Ważyńscy - Śleszyn

gospodarczy

58

Konrad Chyski - reprezentant Przedsiębiorstwa  Handlowo Usługowego Skup i Sprzedaż Zbóż

gospodarczy

59

Bartłomiej Ratajski – reprezentant ALEX-CAR

gospodarczy

60

Piotr Szynkiewicz – reprezentant Szyna – Moto

gospodarczy

61

Ewelina Studzińska

publiczny

Lp. Imię i nazwisko Sektor
1 Jakub Świtkiewicz Mieszkaniec
2 Bogusława Pieniążek Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy
3 Ryszard Kostrzewski Mieszkaniec
4 Ewa Zielak Mieszkaniec gm. Strzelce
5 Ewa Frontczak Mieszkaniec
6 Józef Ignaczewski reprezentant Gminy Bedlno publiczny
7 Aneta Ciężarek Mieszkaniec gm. Żychlin
8 Dorota Dąbrowska reprezentantka Gminy Dąbrowice publiczny
9 Michał Drążkiewicz Mieszkaniec gm. Dąbrowice
10 Zbigniew Górski Mieszkaniec gm. Dąbrowice
11 Halina Rosiak Mieszkaniec gm. Dąbrowice
12 Włodzimierz Frankowski reprezentant Gminy Góra Świętej Małgorzaty publiczny
13 Edyta Wicińska Mieszkaniec gm. Góra Św. Małgorzaty
14 Justyna Jasińska reprezentant Gminy Kutno publiczny
15 Elżbieta Kowalczyk-Koralewska Mieszkaniec
16 Katarzyna Erdman reprezentant Gminy Krośniewice publiczny
17 Jadwiga Rożnowska Mieszkaniec gm. Krośniewice
18 Monika Klarzak Mieszkaniec gm. Krośniewice
19 Tomasz Jakubowski reprezentant Gminy Krzyżanów publiczny
20 Hanna Wegner Mieszkaniec gm. Bedlno
21 Henryka Gierańczyk Mieszkaniec gm. Krzyżanów
22 Tomasz Szczęsny reprezentant Gminy Łanięta publiczny
23 Mirosław Oleradzki Mieszkaniec gm. Łanięta
24 Zdzisław Kostrzewa reprezentant Gminy Nowe Ostrowy publiczny
25 Jacek Olesiński Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy
26 Marta Kubiak Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy
27 Robert Pawlikowski reprezentant Gminy Oporów publiczny
28 Zygfryd Chilewski Mieszkaniec gm. Oporów
29 Tomasz Grabowski reprezentant Gminy Strzelce publiczny
30 Stanisław Kruglak Mieszkaniec gm. Strzelce
31 Anna Czajka Mieszkaniec gm. Strzelce
32 Mirosław Włodarczyk reprezentant Gminy Witonia Publiczny
33 Grzegorz Ambroziak reprezentant Gminy Żychlin Publiczny
34 Bogdan Głuszcz Mieszkaniec gm. Żychlin
35 Marta Arkuszewska gospodarczy
36 Halina Szustakiewicz Mieszkaniec
37 Teresa Barańska – reprezentant Fundacji „Płomyk”
im. Janiny Kuś Na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej
społeczny
38 Renata Pastusiak - reprezentant Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy społeczny
39 Ewa Stępka - reprezentant Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów społeczny
40 Małgorzata Stokfisz – reprezentant Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrowic społeczny
41 Irena Fuss – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Teresin społeczny
42 Andrzej Siuda – reprezentant OSP w Gołębiewku Nowym społeczny
43 Małgorzata Stefańska – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Muchnowie społeczny
44 Paweł Jurkowski – reprezentant OSP Łanięta społeczny
45 Krzysztof Barylski - reprezentant Stowarzyszenia Gminna Orkiestra Dęta w Górze Świętej Małgorzaty społeczny
46 Michał Kowalik – reprezentant OSP w Śleszynie społeczny
47 Arkadiusz Staliński - reprezentant OSP w Oporowie społeczny
48 Michał Szurabik – reprezentant OSP w Pniewie społeczny
49 Renata Pasikowska gospodarczy
50 Lech Zagórowski reprezentant Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. z Krośniewic gospodarczy
51 Zbigniew Zawiślak - reprezentant PW DANZAP Danuta Zawiślak gospodarczy
52 Paweł Frątczak - reprezentant PF – PROJEKT Paweł Frątczak gospodarczy
53 Michał Kapruziak – reprezentant PHU „WĘGLO-BUD” Michał Kapruziak gospodarczy
54 Elżbieta Lach – reprezentant Atrakcja dla dzieci Elżbieta Lach gospodarczy
55 Marcin Kraśkiewicz – reprezentant AUTO-PLUS Marcin Kraśkiewicz gospodarczy
56 Sylwia Prośniewska - reprezentant Pracownia badawcza CoCreation. Sylwia Prośniewska. gospodarczy
57 Arkadiusz Godlewski - reprezentant P.P.H.U. „GODLEŚ” Arkadiusz Godlewski gospodarczy
58 Mirosław Chyski – reprezentant P.P.H.U. „JAMIRO-JUNIOR” IMPORT EXPORT MIROSŁAW CHYSKI gospodarczy
59 Barbara Kruglak – reprezentant SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO BARBARA KRUGLAK gospodarczy
60 Magdalena Kukuła – reprezentant MECHANIKA POJAZDOWA “KUKUŁA” MAGDALENA KUKUŁA gospodarczy
61 Jerzy Cywka – reprezentant FHU “DOBRAWA” Jerzy Cywka gospodarczy
62 Paweł Wachowiak – reprezentant HURTOWNI „WACHOWIAK” WINA PIWA LODY NAPOJE S.C. PAWEŁ WACHOWIAK gospodarczy
63 Cezary Jeziorski - reprezentant Piekarnia Krośniewice Jeziorscy Sp. j. gospodarczy
64 Adam Ważyński – Szkółka drzew i Krzewów Ozdobnych Ważyńscy - Śleszyn gospodarczy

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl