Nabory - aktualne


Data publikacji: 01.03.2018 r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 3/2018

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 4/2018

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Ogłoszenie o naborze 6/2018

Rozwijanie działalności gospodarczej


Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 5/2018

Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl