Aktualności w roku 2022

14 kwietnia 2022 r.
Wyniki naborów wniosków luty 2022
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
1/2022 - w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.
2/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

Życzenia Wielkanocne

12 kwietnia 2022 r.
Życzenia Wielkanocne

21 luty 2022 r.
Warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020

W dniu 17 lutego 2022 r. LGD SRG „CENTRUM”, w siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie, przeprowadziła warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020, niezbędny do przygotowania Sprawozdania z realizacji LSR za rok poprzedni. Uczestnicy warsztatu zostali poinformowani o poziomie realizacji wskaźników w ramach przyjętych celów strategicznych, zrealizowanych projektach Beneficjentów, działaniach Stowarzyszenia. Przytoczone przykłady „dobrych praktyk” uzupełniły prezentację. Zastanawiano się ponadto nad potrzebami lokalnej społeczności w szczególnie trudnym czasie dla Beneficjentów z uwagi na dalej trwającą pandemię. Spotkanie zorganizowano w wąskim gronie z uwagi na reżim sanitarny związany z COVID-19.

PREZENTACJA


11 luty 2022 r.
Nabór wniosków 1,2/2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Termin składania wniosków: od dnia 28.02.2022 r. do dnia 29.03.2022 r.

ZOBACZ AKTUALNE NABORYStowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu