Witamy na stronie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM"

Aktualności w roku 2019

04 lipiec 2019 r.
Wyniki naborów wniosków listopad 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
1/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

14 czerwiec 2019 r.
Nowe wzory formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania dla operacji w ramach poddziałania 19.2 (wersja 4z)

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała nowe wzory formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operacje:

  • 1) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • 2) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pragniemy podkreślić, iż zmienione formularze obowiązują Wnioskodawców składających wnioski o płatność od dnia 14.06.2019 r.

Nowe formularze można pobrać bezpośrednio z naszej strony wchodząc w zakładkę Konkursy i projekty > Wnioski i formularze lub bezpośrednio ze strony ARiMR.

22 maj 2019 r.
Konferencja pn. MIESZKAM – ŻYJĘ – DZIAŁAM na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM

Dnia 17 maja br. w świetlicy OSP w Górze Św. Małgorzaty odbyła się Konferencja naszej Lokalnej Grupy Działania pn.”MIESZKAM – ŻYJĘ – DZIAŁAM na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

Przedstawiliśmy nasze wskaźniki, pochwaliliśmy się całkowicie zrealizowanym budżetem ale również nasi Beneficjenci opowiedzieli o swoich projektach, przedsięwzięciach które udało się zrealizować w ramach wdrażania naszej LSR. Naszych gości hucznie przywitała Gminna Orkiestra Dęta w Gminie Góra Świętej Małgorzaty.

W części konferencji „od pomysły do zmiany” jako pierwszy zabrał głos Proboszcz Parafii w Tumie KS. Piotr Nowak, który realizował projekt grantowy w ramach Promocji obszaru LSR.

Następnie głos zabrał Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński, naszym gościem była również Pani Edyta Michalska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich UM w Łodzi.

W dalszej części Pan Krzysztof Barylski – Prezes Stowarzyszenia Gminna Orkiestra Dęta w opowiedział o swoich projektach grantowych: Pierwszym w ramach Promocji obszaru LSR: „Promocja Orkiestry Dętej i Gminy Góra św. Małgorzaty” drugi grant w ramach wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury w ramach realizacji LSR o tytule: „Doposażenie Orkiestry Dętej, zakup umundurowania oraz zakup nowych instrumentów muzycznych”.

Pani Edyta Ledzion opowiedziała nam o projektach w ramach działania Remont obiektów zabytkowych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie projekt „Remont zabytkowego kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie” oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Aleksandra w Śleszynie „Remont zabytkowego kościoła p.w. św. Aleksandra w Śleszynie”.

Na koniec Pan Mirosław Szulecki, który w ramach działania Podejmowanie działalności gospodarczej zrealizował projekt pod tytułem: „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży regionalnych wędlin metoda tradycyjną bez chemii” zaprosił wszystkich do degustacji swoich tradycyjnych przysmaków.

W trakcie obiadu, przygotowanego przez panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w GSM z Panią Tereską Sobczak prezesem stowarzyszenia. odbyła się projekcja filmu, który opowiada legendę o białej damie z oporowskiego zamku. Film powstał w ramach projektu grantowego „PERŁY GMINY Oporów”.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, za czas spędzony z nami, szczególne podziękowania dla Krzysztofa Barylskiego, Pań ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w GSM za przepyszny obiad, dla Proboszcza Parafii w Tumie ks. Piotra Nowaka, dla Pani Edyty Ledzion za piękną prezentację i wsparcie oraz dla Pana Mirosława Szuleckiego za przepyszną degustację tradycyjnych wędlin. Dziękujemy Gospodarzowi naszej Konferencji, Panu Włodzimierzowi Frankowskiemu – Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

GALERIA FOTOGRAFII Z KONFERENCJI

13 maja 2019 r.
Nabór wniosków 1/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od dnia 27.05.2019 r. do dnia 25.06.2019 r.

ZOBACZ AKTUALNE NABORY

Kolejny SUKCES. Podpisanie umowy na grant pn. "Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie czterech organizacji pozarządowych z tereniu LGD "CENTRUM".

3 stycznia 2019 r.
Podpisanie umowy grantowej

Serdecznie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2018 roku podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego projektu grantowego pn. "Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie czterech organizacji pozarządowych z tereniu LGD "CENTRUM". Na fotografii Pan Marszałek Andrzej Górczyński wraz z Prezesem LGD "CENTRUM" Jakubem Świtkiewiczem.

Na realizację Projektu składają się czterech projekty grantowe (zadania) pn. "Doposażenie Orkiestry Dętej, zakup umundurowania oraz zakup nowych instrumentów muzycznych", "Smacznie i zdrowo na ludowo", "Nasza Przystań", „Zakup strojów dla Chóru Seniorów ,,Młodzi Duchem” i chóru A’cappella". Łączna kwota dofinansowanie to 84 999 zł.

Pierwszym zadaniem jest projekt pn. ”Doposażenie Orkiestry Dętej”. Zadanie polega na zakupie umundurowania dla 20 członków Orkiestry Dętej z Góry Św. Małgorzaty oraz nowych instrumentów.

Drugim zadaniem jest projekt pn. „Smacznie i zdrowo na ludowo”. Zadanie polega na doposażeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty w 12 kompletów nowych strojów ludowych, sprzęt AGD oraz sprzęt multimedialny.

Trzecim zadaniem jest projekt pn. „Nasza Przystań”, który zakłada doposażenie najprężniej działającej na terenie gminy Witonia Fundacji „Płomyk”. Zadanie zakłada zakupy potrzebengo wyposażenia, sprzętu nagłośnieniowego oraz sprzętu multimedialnego.

Czwartym zadaniem jest projekt pn. „Zakup strojów dla Chóru Seniorów ,"Młodzi Duchem” i chóru A’cappella”. Celem projektu jest wyposażenie chórów w nowe ujednolicone stroje oraz poprawa wizerunku scenicznego zespołów.


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu