Witamy na stronie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM"

Aktualności

24 kwietnia 2017 r.
Działanie 19.2 Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy szczególnie przedsiębiorców do zapoznania się z kolejnymi interpretacjami do działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dotyczy on tematu pomocy de minimis oraz m.in. definicji pojęcia "pełnego etatu".

Pakiet interpretacji z ARiMR znajduje się w zakłądce Konkursy i projekty > Wnioski i formularze > Pakiet interpretacji z ARiMR z kwietnia 2017 r., lub bezpośrednio pod poniższym linkiem.

Pakiet interpretacji z ARiMR z kwietnia 2017 r

29 marzec 2017 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

18 marca 2017 roku ruszyła internetowa strona www.portalogloszen.arimr.gov.pl , na której wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi, zakupu maszyny czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Opublikowanie zapytania ofertowego na "Portalu Ogłoszeń ARiMR" jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Powiatowego oddziału ARiMR.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z jego Instrukcją. Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale „Wzory dokumentów”. Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach PROW 2014-2020, którzy:

 • nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
 • są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy Pzp na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, a zamieszczenie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy.

Portal ogłoszeń ARiMR Wykaz dokumentów do pobrania

28 marzec 2017 r.
Wyniki naborów wniosków 1/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o wynikach naborów w ramach konkursu nr 1/2017.
Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

23 luty 2017 r.
Szkolenie

W dniu 21 lutego 2017r. w siedzibie naszej Lokalnej grupy działania odbyło się w ramach Planu Komunikacji Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla przyszłych Beneficjentów PROW 2014-2020.

Spotkanie rozpoczęto omówieniem procedur i kryteriów wyboru i oceny operacji. Analiza dokumentacji i wyjaśnione wątpliwości pozwolą w I Naborze złożyć poprawne wnioski o przyznanie pomocy( Poddziałanie 19.2). Kierownik Biura – Pani Marta Łubińska omówiła również zasady odwołań i protestów. Dziękując za liczne przybycie Zainteresowanych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zobacz fotorelację ze spotkania


17 luty 2017 r.
Szkolenie

W związku z ogłoszonymi przez naszą lokalną grupę działania naborami (27.02.2017r. – 17.03.2017r.) w dniu 16 lutego 2017r. odbyło się szkolenie Członków Rady. Spotkanie rozpoczęto przypomnieniem Regulaminu Rady. Później Organ zapoznał się z ostatecznymi procedurami i kryteriami wyboru i oceny operacji oraz innymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego wyłonienia wniosków o przyznanie pomocy. Omówiono również zasady odwołań i protestów.

Tak przygotowani Członkowie z niecierpliwością czekają na analizę wniosków pierwszego naboru w perspektywie PROW 2014-2020.

Zobacz fotorelację ze spotkania


06 luty 2017 r.
Nabór wniosków 1/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
 • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • Rozwijanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Podejmowanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
ZOBACZ AKTUALNE NABORY

06 luty 2017 r.
Szkolenie 1/2017

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020 serdecznie zapraszamy: pracowników gmin członkowskich oraz osoby i instytucje zainteresowane niniejszą tematyką na spotkanie informacyjno – konsultacyjne.

Na spotkaniu, które odbedzie się w dniu 21.02.2017r. w biurze SRG „CENTRUM” przy ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie o godz. 1300 zostaną omówione kryteria wyboru i oceny wniosków.

Serdecznie zapraszamy


23 styczeń 2017 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 będzie odbywać się w trybie konkurencyjnym.

ARiMR przygotowuje specjalną platformę, dzięki której wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania/rejestracji się na Portalu.

W dniu 17 stycznia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Szczegóły znajdują się na stronie ARiMR Rozporądzenie do pobrania

12 styczeń 2017 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W związku z przekazanymi przez ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie przez ARiMR możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.


16 grudnia 2016 r.
Spotkanie konsultacyjne nad zmianą LSR

W dniu 14 grudnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM, odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne poświęcone zmianom i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Spotkanie miało charakter otwarty, było skierowane do mieszkańców obszaru LGD.
Uczestnicy spotkania omawiali aktualizację zasad wyboru i oceny operacji oraz kryteria wyboru w tym kryteria operacji grantowych. Zaproponowane zmiany zostaną przyjęte Uchwałą na Walnym Zgromadzeniu Członków SRGC w dniu 16 grudnia 2016 r.


5 grudzień 2016 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków online o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W związku z tym, przekazujemy adresy, pod którymi znajdują się generatory:
I. Z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl
II. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
wopp-19-2-premie.arimr.gov.pl


28 listopad 2016 r.
ARiMR pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo przypominamy, że w zakładce Konkursy i projekty -> Wnioski i formularze znajdują się aktualizowane na bieżąco liczne odpowiedzi i interpretacje m.in. przez Departament Działań Delegowanych przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wyjaśnienia dotyczą poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność umieszczane są w pakietach miesiącami.

Przejdź do strony


21 listopad 2016 r.
Cecyliada w Górze Św. Małgorzaty

Cecyliadę 2016 czyli Listopadowe Święto Muzyków tradycyjnie rozpoczęła Msza Św. w miejscowym Kościele p.w. Św. Małgorzaty. Niezwykłą oprawę muzyczną zapewniło działające tam Stowarzyszenie Gminnej Orkiestry Dętej, której koncert podkreślił kształtowanie tożsamości kulturalnej, historycznej i terytorialnej. Była to prawdziwa uczta dla wszystkich obecnych.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” pragnie złożyć podziękowania na ręce Pana Prezesa - Krzysztofa Barylskiego za organizację uroczystości jak zwykle na wybitnym poziomie artystycznym i zaproszenie nas do grona świętujących to wydarzenie.

Po niezwykłą historię Orkiestry, zasługi, galerie zapraszamy na stronę: www.orkiestra.goraswmalgorzaty.pl

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji


27 październik 2016 r.

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 rokiem życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości.

Co zrobić, aby przystąpić do projektu:

 1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji
 2. Pobrać i wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny
 3. Wydrukować, podpisać i wysłać formularz rekrutacyjny na adres:
  Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań
 4. Oczekiwać na kontakt ze strony biura projektu.
 5. Strona internetowa projektu: www.fundacja-akme.pl

Formularz rekrutacyjny (DOCX) Regulamin rekrutacyjny (PDF)


7 październik 2016 r.
Konsultacje do LSR

Szanowni Państwo w związku ze zmianą wytycznych w dniu 30 sierpnia 2016 roku w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 przedkładamy zaktualizowane dokumenty do konsultacji społecznych.

Wszystkie osoby mające uwagi do niniejszych dokumentów proszone są do kontaktu z pracownikami biura pod numerem tel. 24 355 23 45, drogą elektroniczną na adres info@srgc.pl lub osobistego stawiennictwa w godzinach pracy LGD.

Pobierz zestaw dokumentów (spakowany format ZIP)


3 październik 2016 r.
Szkolenie przedsiębiorców i osób fizycznych

30 września w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem działalności gospodarczej.

Spotkanie dotyczyło przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz BIZNESPLANU w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZAREM WIEJSKICH na lata 2014-2020.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu.

Zobacz fotorelację ze spotkania


26 wrzesień 2016 r.
ARiMR pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z listą 32 pytań i odpowiedzi udzielonej przez Departament Działań Delegowanych przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wyjaśnienia dotyczą poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zobacz dokument (skan w PDF)


20 wrzesień 2016 r.
Szkolenie dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza

Przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej na szkolenie w zakresie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Dotację można pozyskać w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Kutnie ul. Wojska Polskiego 10a (sala konferencyjna 2 piętro) w dniu 30 września 2016 roku o godzinie 900

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby oraz przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w szkoleniu, proszone są o zgłaszanie uczestnictwa najpóźniej do dnia 29 września 2016 r. godz. 1500.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 24 355 23 45 oraz drogą elektroniczną na email: info@srgc.pl

Uwaga. Obecnie w obrębie biura LGD „CENTRUM” przy ulicy Wojska Polskiego 10a prowadzone są prace budowlane na przyległym parkingu.

W przypadku przyjazdu prosimy o uwzględnienie chwilowych utrudnień parkingowych.

Zobacz zaproszenie (PDF wersja kolor) Zobacz zaproszenie (PDF wersja mono)


19 wrzesień 2016 r.
Zakup środka transportu

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą interpretacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu środków transportu w ramach poddziałania 19.2.

Przejdź i pobierz aktualną interpretację

16 wrzesień 2016 r.
Szkolenie

W dniach 12-14 września 2016r. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” organizowało szkolenie pn. „Wdrażanie LSR – procedura naboru, kryteria i oceny wniosków, w tym uwarunkowania prawne, obsługa potencjalnych Beneficjentów oraz Monitoring, ewaluacja projektów oraz metodyka badań.” W szkoleniu udział brali: Rada Stowarzyszenia, Zarząd oraz pracownicy.

Zobacz fotorelację ze spotkania


1 sierpień 2016 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie opublikowała na stronie internetowej www.arimr.gov.pl formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy wraz z dokumentami pomocniczymi w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W opublikowanych dokumentach brakuje jeszcze następujących dokumentów: „Instrukcje pomocnicze do biznesplanu” oraz „Wyliczenie momentu bazowego”.

Ponadto trwają obecnie prace nad rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. W związku z powyższym przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy LGD musi dostosować wewnętrzne procedury związane z wyborem i oceną projektów do zmienionego rozporządzenia.

Pobierz aktualne formularze

26 lipiec 2016 r.
Aktualny harmonogram naborów

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” informuje o umieszczeniu aktualnego planowanego harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zapraszamy do zakładki Konkursy i projekty >> Harmonogram naboru.


19 maj 2016 r.
Umowa ramowa już podpisana

Z wielką przyjemnością informujemy, że 19 mają 2016 roku podpisaliśmy umowę ramową na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Umowa nr 00012-6933-UM0510001/15 podpisana była przez Prezesa Stowarzyszenia Jakuba Świtkiewicza w obecności Pani Dyrektor Marii Kaczorowskiej.
Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji w ramach LSR opiewa na kwotę 7.600.000 zł. Na wdrażanie projektów współpracy wsparcie będzie wynosić 152.000 zł. Natomiast na funkcjonowanie LGD przyznano 1.757.500 zł.


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl