Prosimy o wypełnienie ankiety podsumowującej wdrażanie lokalnej strategii rozwoju na obszarze SRGC w latach 2014-2020.

Aktualności w roku 2021

Życzenia Wielkanocne

26 marzec 2020 r.
Życzenia Wielkanocne

18 marzec 2021 r.
Wyniki naborów wniosków styczeń 2021
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
2/2021 - w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.
3/2021 - w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

12 marca 2021 r.
Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Szanowni Państwo,
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich a jego celem jest promocja i prezentacja działalności KGW.
W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce KGW.
Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach.
Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej

OFICJALNA STRONA KONKURSU

03 marzec 2021 r.
Wyniki naborów wniosków styczeń 2021
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
1/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

Wyniki pozostałych działań z naboru tj. Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwijanie działalności gospodarczej będą oceniane przez Radę w dniu 11 marca 2021 r, a oficjalnie opublikowane do 7 dni po ocenie Rady.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

24 luty 2021 r.
>Warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020

W dniu 24 lutego 2021 r. LGD SRG „CENTRUM” w siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie przeprowadziła warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy warsztatu czyli Prezes Zarządu, Członkowie Rady, Pracownicy poddali analizie finansowej i rzeczowej realizację wskaźników, uaktualnione kryteria wyboru oraz procedury, które służą osiąganiu celów zapisanych w powyższym dokumencie strategicznym. Zastanawiano się nad poziomem realizacji potrzeb lokalnej społeczności w ostatnim roku 2020, szczególnie trudnym dla Beneficjentów z uwagi na obostrzenia pandemiczne. Spotkanie zorganizowano w wąskim gronie z uwagi na reżim sanitarny związany z COVID-19. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i cenne refleksje dotyczące efektywnej realizacji zadań postawionych przed SRGC.

FOTORELACJA

14 luty 2021 r.
Audycja na antenie Radia Victoria

16 lutego 2021 r. o godz. 12.10 (powtórka 17 lutego 2021 r. godz. 16.30) na antenie Radia Victoria będzie można wysłuchać audycji z udziałem Pana Andrzeja Górczyńskiego - Przedstawiciela Zarządu Województwa Łódzkiego.
Tematem rozmowy będzie działalność naszej Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM", a także nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy na antenę Radia Victoria !

RADIO VICTORIA - online


11 stycznia 2021 r.
Nabór wniosków 1,2,3/2021

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Termin składania wniosków: od dnia 28.01.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.

ZOBACZ AKTUALNE NABORYStowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu