Witamy na stronie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM"

Aktualności w roku 2018

28 maja 2018 r.
Ulga na start dla beneficjentów w ramach podejmowania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z pismem Agnecji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znak: DDD.071.4.2018.KS, z dnia 10.05.2018 r. istnieje możliwości skorzystania przez beneficjentów podejmujących działalność gospodarczą z tzw. ulgi na start.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem.

Informujemy także, że nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

OTWÓRZ PISMO DOT. ULGI ZMIANA ROZPORZĄDZENIA

14 maja 2018 r.
Wyniki naborów wniosków kwiecień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursów nr:
5/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej


Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

26 kwietnia 2018 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”.
Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach: 14 maja 2018 r. w godz. 1300-1515 (rejestracja od godz. 1245), Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 

Program: Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie dofinansowania szkoleń – prezentacja ofert poszczególnych operatorów w ramach systemu bonów na szkolenia.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Konsultacje indywidualne.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 1200.

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2493-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-czas-na-rozwoj-nowe-mozliwosci-dofinansowania-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-firm


19 kwietnia 2018 r.
Wyniki naborów wniosków kwiecień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursów nr:
3/2018 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
4/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych,
6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

Informacja. Posiedzenie Rady oceniającej wnioski z naboru nr 5/2018 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej obędzie się 9 maja 2018 roku. Przekazanie do publicznej wiadomości na łamach strony www.srgc.pl wyników z naboru nr 5/2018, ukaże się do 7 dni od dnia posiedzenia.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

1 marzec 2018 r.
Nabór wniosków 1/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Rozwijanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Podejmowanie działalności gospodarczej
Termin składania wniosków: od dnia 22.03.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.

Informujemy, iż zaktualizowano ważne dokumenty, z którymi warto się zapoznać:
ZOBACZ AKTUALNE NABORY

1 marzec 2018 r.

W dniu 1 marca 2018r. w ramach Planu Komunikacji w siedzibie w naszej Lokalnej Grupy Działania odbyło się Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla przyszłych Beneficjentów PROW 2014-2020. Spotkanie rozpoczęto omówieniem procedur, kryteriów wyboru i oceny operacji wniosków. Analiza dokumentacji i wyjaśnione wątpliwości pozwolą w naborach zaplanowanych w terminie 22.03 – 12.04.2018 r. złożyć poprawne wnioski o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2. Omówiono również zasady protestów.

Dziękując za liczne przybycie Zainteresowanych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.


9 luty 2018 r.
Spotkanie konsultacyjne przed naborami

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza zainteresowanych działaniem „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach PROW 2014-2020 w dniu 1 marca 2018r. o godzinie 1000 w siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego 10a w Kutnie. Spotkanie dedykujemy mieszkańcom obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania w tym osobom, które planują pozyskać dotację na otworzenie lub rozwój działalności gospodarczej.

Agenda:
1. Założenia LSR i Omówienie wsparcia w ramach 19.2 (akty prawne)
2. Omówienie naborów pod kątem poniższego zakresu tematycznego:
- podejmowanie działalności gospodarczej
- rozwijanie działalności gospodarczej
- budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej
- budowa i przebudowa dróg
3. Aktualne wersje formularzy wniosków o przyznanie pomocy
4. Procedury i kryteria wyboru i oceny operacji
5. Dyskusja


29 styczeń 2018 r.
Warsztat refleksyjny

W dniu 26 stycznia 2018 r. LGD SRG „CENTRUM” przeprowadziła warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Zaproszeni Goście pracowali nad finansową i rzeczową realizacją wskaźników, oceną jakości składanych wniosków, kryteriami wyboru oraz osiąganiem celów zapisanych w powyższym dokumencie strategicznym. Zastanawiano się nad poziomem realizacji potrzeb lokalnej społeczności a także nad wdrożonymi procedurami dla Beneficjentów.

Podczas spotkania wypracowano rekomendacje dla LGD. Na tej podstawie powstanie raport z warsztatu refleksyjnego. Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie oraz merytoryczną pomoc w usprawnianiu działań na rzecz naszego regionu.

Warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl