Witamy na stronie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM"

Aktualności

26 września 2016 r.
ARiMR pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z listą 32 pytań i odpowiedzi udzielonej przez Departament Działań Delegowanych przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wyjaśnienia dotyczą poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zobacz dokument (skan w PDF)


20 września 2016 r.
Szkolenie dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza

Przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej na szkolenie w zakresie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Dotację można pozyskać w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Kutnie ul. Wojska Polskiego 10a (sala konferencyjna 2 piętro) w dniu 30 września 2016 roku o godzinie 900

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby oraz przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w szkoleniu, proszone są o zgłaszanie uczestnictwa najpóźniej do dnia 29 września 2016 r. godz. 1500.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 24 355 23 45 oraz drogą elektroniczną na email: info@srgc.pl

Uwaga. Obecnie w obrębie biura LGD „CENTRUM” przy ulicy Wojska Polskiego 10a prowadzone są prace budowlane na przyległym parkingu.

W przypadku przyjazdu prosimy o uwzględnienie chwilowych utrudnień parkingowych.

Zobacz zaproszenie (PDF wersja kolor) Zobacz zaproszenie (PDF wersja mono)


19 września 2016 r.
Zakup środka transportu

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą interpretacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu środków transportu w ramach poddziałania 19.2.

Przejdź i pobierz aktualną interpretację

01 sierpień 2016 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie opublikowała na stronie internetowej www.arimr.gov.pl formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy wraz z dokumentami pomocniczymi w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W opublikowanych dokumentach brakuje jeszcze następujących dokumentów: „Instrukcje pomocnicze do biznesplanu” oraz „Wyliczenie momentu bazowego”.

Ponadto trwają obecnie prace nad rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. W związku z powyższym przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy LGD musi dostosować wewnętrzne procedury związane z wyborem i oceną projektów do zmienionego rozporządzenia.

Pobierz aktualne formularze

26 lipiec 2016 r.
Aktualny harmonogram naborów

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” informuje o umieszczeniu aktualnego planowanego harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zapraszamy do zakładki Konkursy i projekty >> Harmonogram naboru.


19 maj 2016 r.
Umowa ramowa już podpisana

Z wielką przyjemnością informujemy, że 19 mają 2016 roku podpisaliśmy umowę ramową na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Umowa nr 00012-6933-UM0510001/15 podpisana była przez Prezesa Stowarzyszenia Jakuba Świtkiewicza w obecności Pani Dyrektor Marii Kaczorowskiej.
Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji w ramach LSR opiewa na kwotę 7.600.000 zł. Na wdrażanie projektów współpracy wsparcie będzie wynosić 152.000 zł. Natomiast na funkcjonowanie LGD przyznano 1.757.500 zł.


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl