Witamy na stronie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM"

Aktualności w roku 2019

16 październik 2019 r.
Wyjazd studyjny

Zaproszenie

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin  „CENTRUM” zaprasza zainteresowanych działaniem „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  na :

Szkolenie dla Przedsiębiorców i Osób chcących podjąć działalność gosp.

(Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu).

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji    w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Data i Miejsce szkolenia: 07 listopada 2019r. godz. 9.00,  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły 2

Zakres Szkolenia:

 1. Omówienie  wsparcia w ramach 19.2 ( AKTY PRAWNE)
 2. Zakres wsparcia.
 3. Formy pomocy.
 4. Beneficjenci.
 5. Warunki udzielenia wsparcia.
 6. Koszty kwalifikowalne.
 7. Kwalifikowalność kosztów.
 8. Podejmowanie działalności gospodarczej.
 9. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
 10. Rozwijanie działalności gosp.
 11. Wniosek o przyznanie pomocy  w zakresie podejmowania działalności gosp.
 12. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju działalności gosp.
 13. Przygotowanie Biznesplanu
 14. Pytania i odpowiedzi
 15. Wnioski
 16. Pomoc indywidualna

Szkolenie dedykujemy mieszkańcom obszaru naszej LGD.

Tel. 24 3552345


10 październik 2019 r.
XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019

Szanowni Państwo, już za kilka dni rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju – Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019. Dwunasta edycja Forum odbędzie się w dniach 16-17 września br. w Vienna House Andel’s Łódź.

Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Podobnie jak w minionych latach spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych pokażą w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe. To tu kształtuje się przyszłość województwa łódzkiego, a także polskiej gospodarki. Nie może Państwa zabraknąć! Wszystkich uczestników Forum zapraszamy do bezpłatnego udziału w Gali „Biznes na PLUS”.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem www.forum.lodzkie.pl


04 wrzesień 2019 r.
Konkurs opisz jak twoja wieś stała się inteligentna

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Moja SMART Wieś organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Konkurs realizowany jest w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. Będziemy również wdzięczni za upowszechnienie informacji o konkursie w waszym regionie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września br.

"Smart villages – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców, nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

Cel konkursu

Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem www.smart.irwirpan.waw.pl


04 wrzesień 2019 r.
Kampania Produkt Polski

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kampanii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi promującej używanie na żywności oznaczenia „Produkt polski”.

Wszelkie materiały dotyczące akcji znajdują się na stronie „Polska smakuje” w zakładce „Produkt polski” pod linkiem: www.polskasmakuje.pl


20 sierpień 2019 r.
Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2019

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 8 sierpnia, a wnioski można składać do 7 października 2019 roku, do godziny 12.00.

O granty mogą ubiegać się organizację ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:

· miejskie i gminne domy kultury,
· powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
· organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
· Ochotnicze Straże Pożarne,
· nieformalne grupy dorosłych.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotacje do 8 500 zł, na projekty trwające 6 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 roku). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Realizacja jak największej liczby projektów w ramach Programu "Równać Szanse 2019" w Państwa województwie pozwoli na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, może być także szansą dla lokalnych podmiotów na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności, a tym samym na rozwój potencjału całego środowiska. Zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do wszystkich potencjalnie zainteresowanych organizacji. Ponieważ Urzędy Marszałkowskie posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji, grup i instytucji funkcjonujących w skali lokalnej, zwracamy się właśnie do Państwa z prośbą o pomoc w promocji konkursu.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty konkursowe.

https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs
https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/

04 lipiec 2019 r.
Wyniki naborów wniosków listopad 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
1/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

14 czerwiec 2019 r.
Nowe wzory formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania dla operacji w ramach poddziałania 19.2 (wersja 4z)

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała nowe wzory formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operacje:

 • 1) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • 2) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pragniemy podkreślić, iż zmienione formularze obowiązują Wnioskodawców składających wnioski o płatność od dnia 14.06.2019 r.

Nowe formularze można pobrać bezpośrednio z naszej strony wchodząc w zakładkę Konkursy i projekty > Wnioski i formularze lub bezpośrednio ze strony ARiMR.

22 maj 2019 r.
Konferencja pn. MIESZKAM – ŻYJĘ – DZIAŁAM na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM

Dnia 17 maja br. w świetlicy OSP w Górze Św. Małgorzaty odbyła się Konferencja naszej Lokalnej Grupy Działania pn.”MIESZKAM – ŻYJĘ – DZIAŁAM na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

Przedstawiliśmy nasze wskaźniki, pochwaliliśmy się całkowicie zrealizowanym budżetem ale również nasi Beneficjenci opowiedzieli o swoich projektach, przedsięwzięciach które udało się zrealizować w ramach wdrażania naszej LSR. Naszych gości hucznie przywitała Gminna Orkiestra Dęta w Gminie Góra Świętej Małgorzaty.

W części konferencji „od pomysły do zmiany” jako pierwszy zabrał głos Proboszcz Parafii w Tumie KS. Piotr Nowak, który realizował projekt grantowy w ramach Promocji obszaru LSR.

Następnie głos zabrał Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński, naszym gościem była również Pani Edyta Michalska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich UM w Łodzi.

W dalszej części Pan Krzysztof Barylski – Prezes Stowarzyszenia Gminna Orkiestra Dęta w opowiedział o swoich projektach grantowych: Pierwszym w ramach Promocji obszaru LSR: „Promocja Orkiestry Dętej i Gminy Góra św. Małgorzaty” drugi grant w ramach wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury w ramach realizacji LSR o tytule: „Doposażenie Orkiestry Dętej, zakup umundurowania oraz zakup nowych instrumentów muzycznych”.

Pani Edyta Ledzion opowiedziała nam o projektach w ramach działania Remont obiektów zabytkowych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie projekt „Remont zabytkowego kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie” oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Aleksandra w Śleszynie „Remont zabytkowego kościoła p.w. św. Aleksandra w Śleszynie”.

Na koniec Pan Mirosław Szulecki, który w ramach działania Podejmowanie działalności gospodarczej zrealizował projekt pod tytułem: „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży regionalnych wędlin metoda tradycyjną bez chemii” zaprosił wszystkich do degustacji swoich tradycyjnych przysmaków.

W trakcie obiadu, przygotowanego przez panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w GSM z Panią Tereską Sobczak prezesem stowarzyszenia. odbyła się projekcja filmu, który opowiada legendę o białej damie z oporowskiego zamku. Film powstał w ramach projektu grantowego „PERŁY GMINY Oporów”.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, za czas spędzony z nami, szczególne podziękowania dla Krzysztofa Barylskiego, Pań ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w GSM za przepyszny obiad, dla Proboszcza Parafii w Tumie ks. Piotra Nowaka, dla Pani Edyty Ledzion za piękną prezentację i wsparcie oraz dla Pana Mirosława Szuleckiego za przepyszną degustację tradycyjnych wędlin. Dziękujemy Gospodarzowi naszej Konferencji, Panu Włodzimierzowi Frankowskiemu – Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

GALERIA FOTOGRAFII Z KONFERENCJI

13 maja 2019 r.
Nabór wniosków 1/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od dnia 27.05.2019 r. do dnia 25.06.2019 r.

ZOBACZ AKTUALNE NABORY

Kolejny SUKCES. Podpisanie umowy na grant pn. "Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie czterech organizacji pozarządowych z tereniu LGD "CENTRUM".

3 stycznia 2019 r.
Podpisanie umowy grantowej

Serdecznie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2018 roku podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego projektu grantowego pn. "Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie czterech organizacji pozarządowych z tereniu LGD "CENTRUM". Na fotografii Pan Marszałek Andrzej Górczyński wraz z Prezesem LGD "CENTRUM" Jakubem Świtkiewiczem.

Na realizację Projektu składają się czterech projekty grantowe (zadania) pn. "Doposażenie Orkiestry Dętej, zakup umundurowania oraz zakup nowych instrumentów muzycznych", "Smacznie i zdrowo na ludowo", "Nasza Przystań", „Zakup strojów dla Chóru Seniorów ,,Młodzi Duchem” i chóru A’cappella". Łączna kwota dofinansowanie to 84 999 zł.

Pierwszym zadaniem jest projekt pn. ”Doposażenie Orkiestry Dętej”. Zadanie polega na zakupie umundurowania dla 20 członków Orkiestry Dętej z Góry Św. Małgorzaty oraz nowych instrumentów.

Drugim zadaniem jest projekt pn. „Smacznie i zdrowo na ludowo”. Zadanie polega na doposażeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty w 12 kompletów nowych strojów ludowych, sprzęt AGD oraz sprzęt multimedialny.

Trzecim zadaniem jest projekt pn. „Nasza Przystań”, który zakłada doposażenie najprężniej działającej na terenie gminy Witonia Fundacji „Płomyk”. Zadanie zakłada zakupy potrzebengo wyposażenia, sprzętu nagłośnieniowego oraz sprzętu multimedialnego.

Czwartym zadaniem jest projekt pn. „Zakup strojów dla Chóru Seniorów ,"Młodzi Duchem” i chóru A’cappella”. Celem projektu jest wyposażenie chórów w nowe ujednolicone stroje oraz poprawa wizerunku scenicznego zespołów.


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu