Witamy na stronie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM"

Aktualności w roku 2019

Kolejny SUKCES. Podpisanie umowy na grant pn. "Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie czterech organizacji pozarządowych z tereniu LGD "CENTRUM".

3 stycznia 2019 r.
Podpisanie umowy grantowej

Serdecznie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2018 roku podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego projektu grantowego pn. "Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie czterech organizacji pozarządowych z tereniu LGD "CENTRUM". Na fotografii Pan Marszałek Andrzej Górczyński wraz z Prezesem LGD "CENTRUM" Jakubem Świtkiewiczem.

Na realizację Projektu składają się czterech projekty grantowe (zadania) pn. "Doposażenie Orkiestry Dętej, zakup umundurowania oraz zakup nowych instrumentów muzycznych", "Smacznie i zdrowo na ludowo", "Nasza Przystań", „Zakup strojów dla Chóru Seniorów ,,Młodzi Duchem” i chóru A’cappella". Łączna kwota dofinansowanie to 84 999 zł.

Pierwszym zadaniem jest projekt pn. ”Doposażenie Orkiestry Dętej”. Zadanie polega na zakupie umundurowania dla 20 członków Orkiestry Dętej z Góry Św. Małgorzaty oraz nowych instrumentów.

Drugim zadaniem jest projekt pn. „Smacznie i zdrowo na ludowo”. Zadanie polega na doposażeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty w 12 kompletów nowych strojów ludowych, sprzęt AGD oraz sprzęt multimedialny.

Trzecim zadaniem jest projekt pn. „Nasza Przystań”, który zakłada doposażenie najprężniej działającej na terenie gminy Witonia Fundacji „Płomyk”. Zadanie zakłada zakupy potrzebengo wyposażenia, sprzętu nagłośnieniowego oraz sprzętu multimedialnego.

Czwartym zadaniem jest projekt pn. „Zakup strojów dla Chóru Seniorów ,"Młodzi Duchem” i chóru A’cappella”. Celem projektu jest wyposażenie chórów w nowe ujednolicone stroje oraz poprawa wizerunku scenicznego zespołów.


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu