Aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków

o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Poddziałanie:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
rok naboru półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2
2017 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 405 022,90 zł.
Budowa i przebudowa dróg – 710 224,56 zł.
Remont obiektów zabytkowych - 300 000,00 zł.
Podejmowanie działalności gospodarczej - 1 100 000,00 zł.
Rozwijanie działalności gospodarczej  - 1 156 780,00 zł.
Projekty grantowe:
Promocja obszaru LGD - 100 000,00 zł.
Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury - 100 000,00 zł.
Razem: 200 000,00 zł.
II Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 1 030 000,00 zł.
Budowa i przebudowa dróg – 0,00 zł.
2018 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 510 000,00 zł.
Budowa i przebudowa dróg – 459 775,44 zł.
Podejmowanie działalności gospodarczej - 700 000,00 zł.
Rozwijanie działalności gospodarczej - 843 220,00 zł.
II Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 510 000,00 zł.
2019 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 78 506,18 zł.
2021 II Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 204 824,47 EUR / 819 297,88 PLN
II Podejmowanie działalności gospodarczej - 150 000,00 EUR / 600 000,00 PLN
II Rozwijanie działalności gospodarczej - 98 195,45 EUR / 392 781,80 PLN
2022 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 340 825,79 EUR / 1 363 303,16 PLN
I Podejmowanie działalności gospodarczej - 289 884,01 EUR / 1 159 536,04 PLN
2023 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 136 964,54 EUR / 547 858,14 PLN
I Podejmowanie działalności gospodarczej - 241 327,89 EUR / 965 311,56 PLN


1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
2 Jeśli dotyczy.

Pobierz aktualny harmonogram (650 kB) | format: PDF

Wersja aktualna harmonogramu

Harmonogram - listopad 2017

rok
naboru
półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2
2017 II Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 1 030.000,00 zł.
Budowa,i przebudowa dróg - 299 775,44 zł.
2018 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 510 000,00 zł.
Budowa i przebudowa dróg - 160 000,00 zł.
Podejmowanie działalności gospodarczej - 700 000,00 zł.
Rozwijanie działalności gospodarczej - 833 045,00 zł.
2019 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 54 977,10 zł.
II
2020 I
II
2021 I
II
2022 I
II
2023 I
II


1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
2 Jeśli dotyczy.

Pobierz aktualny harmonogram - sierpień 2020 (634 kB) | format: PDF

Harmonogram - grudzień 2016

rok
naboru
półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2
2017 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 1 010.000,00 zł.
Budowa,i przebudowa dróg - 786 000,00 zł.
Remont,obiektów zabytkowych,- 300 000,00 zł.
Podejmowanie,albo rozwijanie działalności gospodarczej,- 1 200 000,00 zł.
Rozwijanie działalności gospodarczej - 1 600 000,00 zł.
Projekty grantowe (razem: 330 000,00 zł):
Promocja obszaru LGD - 100 000,00 zł.
Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury - 100 000,00 zł.
Budowa i przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej- 130 000,00 zł.
2017 II Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej -
590 000,00 zł.
Budowa i przebudowa dróg - 224 000,00 zł.
2018 I
II Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 290 000,00 zł.
Budowa i przebudowa dróg - 160 000,00 zł.
2019 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 110 000,00 zł.
Podejmowanie działalności gospodarczej - 600 000,00 zł.
Rozwijanie działalności gospodarczej - 400 000,00 zł.
II
2020 I
II
2021 I
II
2022 I
II
2023 I
II


1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
2 Jeśli dotyczy.

Pobierz aktualny harmonogram - grudzień 2016 (337 kB) | format: PDF

Harmonogram - Lipiec 2016

rok
naboru
półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2
2016 I
II Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej -
800 000,00 zł.
Budowa,i przebudowa dróg - 480 000,00 zł.
Remont,obiektów zabytkowych,- 300 000,00 zł.
Podejmowanie,albo rozwijanie działalności gospodarczej,- 1 400 000,00 zł.
2017 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej -
700 000,00 zł.
Projekty grantowe:
Promocja obszaru LGD - 100 000,00 zł.
Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury - 100 000,00 zł.
Budowa i przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 130 000,00 zł.
Razem: 330 000,00 zł.
Podejmowanie albo rozwijanie działalności gospodarczej - 1 400 000,00 zł.
II Budowa i przebudowa dróg - 230 000,00 zł.
2018 I
II Budowa i przebudowa dróg - 460 000,00 zł.
2019 I Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 500 000,00 zł.
Podejmowanie albo rozwijanie działalności gospodarczej - 1 200 000,00 zł.
II
2020 I
II
2021 I
II
2022 I
II
2023 I
II


1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
2 Jeśli dotyczy.

Pobierz archiwalny harmonogram - lipiec 2016 (337 kB) | format: PDF

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl