UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

News: 22 pa��dziernika 2007

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zorganizowało

Konferencję nt. „ Możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.”
w dniu 18 października 2007r. - hotel „Rondo” Kutno.


Podczas konferencji omawiany był temat możliwości wsparcia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Konferencja prowadzona była przez Panią Agnieszkę Lewandowską - Głównego Specjalistę z Departamentu ds. PO KL UM Łódź.

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z głównych instrumentów realizacji założeń polityki regionalnej UE w państwach członkowskich. Jego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in., :

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biednych zawodowo
  • Zwiększenie jakości usług edukacyjnych
  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej
  • Wzrost spójności terytorialnej.

Złożone projekty realizowane będą przez instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje otoczenia biznesu itp.

Omawiane również były zadania urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jako Instytucji Pośredniczącej, oraz zadania jakie będzie musiał wykonać Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, który jest Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia.
Całkowita alokacja Programu to ponad 11,4 mld euro, z czego:
85% pochodzi z EFS – u, a 15% z budżetu państwa.


Na Konferencji gościliśmy naszych Partnerów; obecni byli:
- Wójtowie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”
- Wójtowie i przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”: gminy Dalików, Wartkowice, Zgierz, Łęczyca,
- Parzęczew ( Pani Jolanta Pęgowska – Prezes Zarządu ) oraz Prezydent Miasta Kutno – Zbigniew Burzyński
- Stowarzyszenie LGD „POLCENTRUM”( Prezes - Dariusz Szpakowski)

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.