UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

News: 22 listopada 2007

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zorganizowała szkolenia dla osób wspierających tworzenie i funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania w ramach programu Leader+.

Program szkoleń podzielony został na trzy tury.

Pierwsza tura odbyła się w dniach 26 – 28 września 2007 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Tematem szkolenia było przedstawienie dotychczasowej historii i ogólnych założeń podejścia typu Leader oraz przebieg I i II Schematu. Omówiono budowanie i etapy rozwoju partnerstwa oraz na przykładzie realizowanego projektu przedstawiono doświadczenia związane z wdrażaniem Pilotażowego Programu Leader+.

Druga tura odbyła się w dniach 24 – 26 października 2007 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Celem szkolenia było przedstawienie założeń Osi 4 Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Tematyka obejmowała między innymi wymogi formalno – prawne, kryteria dostępu i oceny oraz procedura wyboru LGD, jak również zagadnienia dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich przedstawili informacje dotyczące przygotowań do wdrażania programu Leader w poszczególnych województwach.

Trzecia tura była formą konferencji zorganizowanej w dniu 14 listopada 2007 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Konferencja poświęcona była przede wszystkim problematyce wdrażania LSR, projektów współpracy oraz funkcjonowania LGD. Na spotkaniu uczestnicy szkoleń I i II tury przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi do prac nad wdrożeniem Osi 4 Leader. Przedstawiono również aktualny stan realizacji Schematu II Pilotażowego Programu Leader+ i Krajowej Sieci Leader+.Opis:
Numer obrazka: z

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.