UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

News: 14 marca 2008W dniu 06 marca 2008 r. w Warszawie nastąpiło podpisanie umowy w związku z realizacją projektu „Daj im szansę – walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i aktywizacją bezrobotnych – szkolenia z zakresu gospodarki społecznej i psychoedukacji” w ramach programu „Equal – upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”.

Na realizację w/w Projektu Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „Centrum” otrzymało 68.280 zł dofinansowania z Fundacji Fundusz Współpracy przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W szkoleniach będą uczestniczyli :
Nauczyciele – będą oni adresatem szkoleń z zakresu prowadzenia psychoedukacji w szkołach gimnazjalnych. Psychoedukacja była jednym z elementów programu oddziaływań zaplanowanego dla społeczności lokalnej w projekcie KŁOS. Program ten miał na celu przełamywanie stereotypów wobec osób chorujących psychicznie. Dzięki przeszkoleniu nauczycieli wzrosną ich kompetencje zawodowe. Zdobytą podczas szkleń wiedzę na temat zdrowia psychicznego będą mogli oni przekazywać uczniom podczas godzin wychowawczych przyczyniając się tym samym to wzrostu tolerancji i otwartości wobec tej grupy. Jest to działanie obliczone na efekt długofalowy – nauczyciele mogą krzewić postawy otwartości i tolerancji wśród kolejnych pokoleń młodych ludzi, którzy w przyszłości sami zostaną pracodawcami, urzędnikami czy politykami.

Samorządy gminne – tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w znacznym stopniu uzależnione jest od polityki społecznej prowadzonej w danym regionie. Konieczne jest przekonanie przedstawicieli samorządów, że tworzenie firm społecznych jest lepszą formą wspierania osób wykluczonych niż przyznawanie świadczeń socjalnych. Ważnym aspektem jest również przekonanie przedstawicieli samorządów o roli współpracy z organizacjami trzeciego sektora. Przedsiębiorcy – wezmą również udział w szkoleniach dotyczących gospodarki społecznej i zatrudniania osób wykluczonych. Dzięki udziałowi w programie szkoleń liczymy na wzrost ich zainteresowania zatrudnieniem osób wykluczonych społecznie i włączenie w system zarządzania firmą części zasad obowiązujących w firmach społecznych.

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.