UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

News: 14 lutego 2008

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” z zadowoleniem przyjęło informację o zgodzie na dofinansowanie Projektu pn. „Zielona zerówka „0” Program Edukacji Ekologicznej w oddziałach zerowych na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” oraz Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Partnerem uczestniczącym w projekcie jest Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”.
Całkowity koszt Projektu - 67.800 zł.
Projekt będzie realizowany od 1 lutego do 31 października 2008r. na obszarach obydwu Partnerstw: 14 gmin z naszego obszaru a także gmin LGD „POLCENTRUM”: Stryków, Ozorków, Głowno, Domaniewice, Piątek.

Projekt adresowany jest do dzieci z klas zerowych przy Szkołach Podstawowych i Przedszkolach – 6 latki. Projekt zielona zerówka „0” adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas zerowych w Przedszkolach i Szkołach Podstawowych – 6 latki. Celem projektu jest pobudzenie i przybliżenie dzieciom tej grupy wiekowej idei poszanowania środowiska naturalnego, zasad selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, treści ekologicznych, zasad recyklingu i poszanowania przyrody. Projekt adresowany jest do najmłodszych, gdyż w tej grupie wiekowej łatwo o wypracowanie postaw ekologicznych , nawyków np. segregowania odpadów, cykliczności i wypracowania działań edukacyjnych, które w przyszłości zaowocują większą wiedzą z zakresu ochrony środowiska ekologicznego. Ważnym elementem jest tzw. „efekt domina” i przenoszenia wiedzy i wrażeń przez dzieci na inne społeczności lokalne: rodzice, dom, najbliższa rodzina, szkoła, rówieśnicy.

Projekt będzie realizowany w wielu formach odpowiadających tej grupie wiekowej, i tak w ramach projektu Zielona zerówka „0” zostaną przeprowadzone następujące elementy:
- doposażenie wszystkich klas „0” w materiały edukacji ekologicznej / np. gry i quizy ekologiczne, gry planszowe i inne/
- Spotkanie z leśnikiem, trenerem edukacji ekologicznej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie/ Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
- Konkurs plastyczny „Czyste gminy – czyste miasta – czysta ziemia”, który będzie nawiązaniem i efektem końcowym spotkania w CEE Rogów.
- Konkurs ekologiczny z materiałów nadających się do recyklingu.
- promocja projektu – plakat Zielona zerówka „0” z logami Stowarzyszeń i WFOŚiGW Łódź, zakładki do książek, media, prasa, radio.

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.