UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

News: 12 pa��dziernika 2015

W dniu 7 października br. nasze Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu w siedzibie „POLCENTRUM”. Spotkanie miało na celu opracowanie wspólnych założeń do współpracy w realizowaniu Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER. W spotkanu udział wzięły trzy współpracujące ze sobą od lat Lokalne Grupy Działania: LGD „PRYM” , SRG „CENTRUM” oraz LGD „POLCENTRUM”. Władze Stowarzyszeń podpisały list intencyjny dotyczący projektów współpracy do roku 2018. Będą realizowane wspólnie działania dotyczące rozwoju otoczenia turystyki i rekreacji (siłownie pod chmurką) oraz ekologii (domy pasywne). Nadal można zgłaszać propozycje- projekty- do Strategii naszego terenu. Zapraszamy !!!

Oto fotorelacja:

Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów. Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów. Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów. Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów.
Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów.      

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.