UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

News: 08 pa��dziernika 2015

W dniu 6 paździenika 2015 r. Zarząd Województwa odłosił konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" jest obecnie w trakcie przygotowywania dokumentacji w celu złożenia wniosku do konkursu.
Termin ostateczny złożenia wniosku to 30 grudnia 2015 r.

Dokumenty do Konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w okresie 2014-2020
1. Regulamin konkursu
2. Formularz wniosku
3. Instrukcja wypełniania wniosku
4. Kryteria wyboru LSR
5. Struktura LSR
6. Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR
7. Formularz załącznika do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR – harmonogram
8. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR
9. Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR (wydanie III)

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.