UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

News: 07 pa��dziernika 2008

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zakończyło realizację projektu "Warsztaty edukacyjne formą aktywizacji kobiet wiejskich gminy Kutno”.

Celem ogólnym projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców i integracja środowiska wiejskiego na rzecz samoorganizacji poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń tematycznych.

Cele szczegółowe:
- aktywizacja środowiska lokalnego,
- wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców terenów wiejskich,
- wszechstronny rozwój mieszkańców,
- udostępnienie bazy lokalowej dla spotkań Koła Wiejskiego,
- nabycie nowych umiejętności kulinarnych poprzez naukę sporządzania potraw, ich estetycznego podawania,
- umożliwienie zdobycia nowego zawodu poprzez ukończenie kursu bukieciarstwa na poziomie podstawowym,
- stworzenie możliwości aktywizacji poprzez wspólne spędzanie czasu i zajęcia praktyczne.

Projekt skierowany był bezpośrednio do kobiet zamieszkujących obszar gminy wiejskiej Kutno, zamieszkujące obszar działania Koła Gospodyń Wiejskich wsi Komadzyn i Nowa Wieś.

Projekt obejmował serię bloków warsztatowych, podczas których uczestniczki zdobywały wiedzę w zakresie dwóch obszarów:
warsztaty gastronomiczne - kuchnia tradycyjna, cukiernictwo, sztuka przyjmowania i obsługi gości, estetyka stołu, zdrowe odżywianie
kurs podstawowy bukieciarstwa – praktyczne układanie kwiatów.
Każde zajęcia praktyczne poprzedzone były wstępem teoretycznym.

W trakcie realizacji warsztatu zdrowe odżywianie uczestniczki spotkały się dietetykiem, który przekazał wiedzę w zakresie prawidłowego i racjonalnego odżywiania. Podczas zajęć florystycznych kobiety zdobyły umiejętność m. in. artystycznego komponowania bukietów, pakowania prezentów metodą florystyczną. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych, posiadających kwalifikacje instruktorów. Na zakończenie zajęć zorganizowano pokaz, na którym uczestniczki projektu zaprezentowały zdobytą wiedzę w formie przygotowanych przez siebie ekspozycji.

Cel projektu był zgodny z PO KL Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Cel projektu odnosił się do celu Działania 9.5, a więc do pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Uczestniczki projektu zdobyły wiedzę od wykwalifikowanych instruktorów.

Była to doskonała forma edukacyjna, która zaowocuje i przyniesie wymierne korzyści poprzez wzrost aktywności kobiet w życiu osobistym i lokalnym.

Projekt pobudził środowisko lokalne, wzmocnił więzi wewnętrzne wspólnot lokalnych poprzez integracje grup rówieśniczych miast i wsi oraz pokazał alternatywne formy spędzania wolnego czasu i wyrobienia pozytywnego nawyku.

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.