UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

News z dnia: 18 kwietnia 2008

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” przygotowuje wniosek partnerski z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO KL - Priorytet V – Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. – Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój Dialogu Obywatelskiego. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym”.

W dniu 14 kwietnia odbyło się spotkanie w naszej siedzibie z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM”, w celu omówienia elementów współpracy w ramach Projektu i potrzeb Beneficjentów ostatecznych.

Celem Projektu jest wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych, które ściśle wiąże się z rolą tych podmiotów w procesie wspierania modernizacji struktur państwa, lecz przede wszystkim przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa w procesie realizacji i wdrażania zasad dobrego rządzenia. Głównym priorytetem Projektu jest rozbudowa sieci sektora pozarządowego, które na poziomie regionalnym i lokalnym świadczyć będzie wsparcie o charakterze doradczo-szkoleniowym dla organizacji pozarządowych.

Głównym odbiorcą Projektu będą organizacje działające na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”, Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM”.Opis:
Numer obrazka: z

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.