UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

News z dnia: 13 wrze��nia 2007

Sprawozdanie ze spotkania LGD Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego w dniu 6 września 2007r. w siedzibie Stowarzyszenia „CENTRUM” w Kutnie


Porządek spotkania:

1. Powitanie.
2. Przyjęcie porządku spotkania.
3. Zgłoszenie przedstawicieli poszczególnych LGD Podregionu Północnego do Rady Sieci Partnerstw na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Łódzkim.
4. Wybranie swojego przedstawiciela do Prezydium Rady Sieci Partnerstw na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Łódzkim.
5. Przedstawienie przez poszczególne LGD realizowanych obecnie projektów oraz omówienie problemów z tym związanych.
6. Przedstawienie możliwości zorganizowania wspólnego wyjazdu studyjnego do Regionu Walonia – Bruksela w Belgii w ramach PPL+.
7. Określenie zakresu przyszłej współpracy w celu wspólnego podnoszenia kwalifikacji personelu LGD oraz wymiany doświadczeń we wdrażaniu projektów, również poza Programem Leader+.
8. Ustalenie terminu i miejsca kolejnego spotkania.
9. Sprawy różne.

Ad.1. Spotkanie prowadzili gospodarze: Marta Łubińska i Jakub Świtkiewicz, którzy powitali serdecznie przybyłych przedstawicieli dwóch pozostałych LGD z Podregionu Północnego: Jolantę Pęgowską Prezesa Zarządu oraz Kamilę Skowrońską pracownika biura z Fundacji ”PRYM” i Dariusza Szpakowskiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „POLCENTRUM”. Wszyscy razem zwiedziliśmy pomieszczenia biurowe LGD „CENTRUM” oraz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i Dyrekcji Inwestycji w Kutnie, które znajdują się w tym samym budynku.

Ad.2. Wszyscy jednogłośnie przyjęli porządek spotkania.

Ad.3. Do Rady Sieci Partnerstw na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Woj. Łódzkim LGD Podregionu Północnego zgłaszają:
- Jakuba Świtkiewicza – Prezesa Zarządu LGD „CENTRUM”
- Dariusza Szpakowskiego – Prezesa Zarządu LGD „POLCENTRUM”,
- Jolantę Pęgowską - Prezesa Zarządu LGD „PRYM”.


Ad.4. Na swojego przedstawiciela do Prezydium Rady Sieci Partnerstw na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Łódzkim LGD Podregionu Północnego zgłaszają Panią Jolantę Pęgowską.

Ad.5. Personel dwóch LGD: „CENTRUM” oraz „PRYM” realizuje obecnie poza Pilotażowym Programem Leader+ jeszcze wiele innych ciekawych projektów m.in. dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także koordynują przygotowania partnerskich projektów zintegrowanych m.in. do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na lata 2007 – 2013. Najmniej doświadczeń w tym zakresie ma personel LGD „POLCENTRUM”, który niestety nie realizuje projektu w II Schemacie PPL+ i obecnie nie dysponuje środkami finansowymi na funkcjonowanie biura i zatrudnienie personelu, co w dużym stopniu utrudnia i ogranicza funkcjonowanie samego LGD.

Ustalono, iż zostanie nawiązana współpraca z następującymi instytucjami i organizacjami w celu wypracowania przyszłych wspólnych projektów: - Towarzystwem Inicjatyw Europejskich w Łodzi (p. Magdalenia Hibner), - WFOŚiGW w Łodzi (p. Małgorzata Skupińska).

Jolanta Pęgowska zobowiązała się do przesłania e-mailem Regulaminu Konkursu ”Czysta zagroda – piękniejsza wieś” z gminy Parzęczew.

Wskazano możliwość umiejscowienia w naszych LGD Centrów Edukacji Ekologicznej i współfinansowania ich działalności z WFOŚiGW w Łodzi.

Ad.6. Jolanta Pęgowska przedstawiła możliwości zorganizowania wspólnego wyjazdu studyjnego do Regionu Walonia – Bruksela w Belgii w ramach PPL+ w dniach 5 – 10 lub 11 października 2007r. Przedstawiciele LGD wykazali zainteresowanie udziałem w wizycie studyjnej. Planowany wyjazd ma na celu zapoznanie się z prowadzonymi działaniami GAL de la Botte oraz Les Lacs de l’Eau d’Heure w Walonii w Belgii.

W wyjeździe udział wezmą 22 osoby + 2 kierowców:
- 16 osób z LGD „PRYM”,
- 4 osoby z LGD ”CENTRUM”,
- 2 osoby z LGD „POLCENTRUM”
+ dwóch kierowców.

Kalkulowane koszty to około 2.000 PLN na osobę + delegacje.

Wszystkie koszty oprócz delegacji ponosi LGD „PRYM” i po powrocie wystawia rachunki za zwrot kosztów dla pozostałych uczestników nie objętych projektem.

Podział pracy przy organizacji wyjazdu:
Jola „PRYM”:
- przedstawienie programu wizyty studyjnej Radzie i Zarządowi Fundacji „PRYM”
- nawiązanie współpracy z LGD „CENTRUM” i LGD „POLCENTRUM” poprzez udział w spotkaniu w Kutnie (6.09.2007r.)
- spotkanie z p. Michałem Janowskim Dyrektorem Biura Promocji i Turystyki „Walonia – Bruksela” i Tomaszem Luty pracownikiem Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego Brukseli w Łodzi (19.07.2007r.)
- spotkanie z p. Danielem Menschaert Delegatem Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Warszawie (30.08.2007r.)
- spotkanie z p. Mariuszem Mielczarkiem Dyrektorem Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego Brukseli w Łodzi (4.09.2007r.)
- nawiązanie kontaktu z p. Sylwią Kosińską Asystentką Eurodeputowanego w Parlamencie Europejskim Jacka Saryusza – Wolskiego

Kamila „PRYM”:
- przygotowanie informacji dot. LGD „PRYM” (wersja angielska)
- przygotowanie danych dot. uczestników wyjazdu z „PRYM-u”
- przygotowanie planu przebiegu wizyty studyjnej i kalkulacja kosztów
- prezentacja Regionu Walonii i GAL de la Botte oraz Les Lacs de l’Eau d’Heure
- przygotowanie pism
- wyszukanie i opis seminariów podczas Open Days 2007 w Brukseli
- logowanie uczestników na seminaria podczas Open Days 2007 w Brukseli

Marta „CENTRUM”:
- przygotowanie informacji dot. LGD „CENTRUM” (wersja angielska)
- przygotowanie danych dot. uczestników wyjazdu z „CENTRUM”
- przedstawienie przebiegu i kosztów wizyty studyjnej uczestnikom
- tłumaczenie pism
- nawiązanie kontaktu telefonicznego z Annie Messen
Tel.: +3271202962
Fax.: +3271591205
E-mail: anne.meessen@igretec.com; annie.debruxelles@skynet.be
- korespodencja z Gal de la Botte

Dariusz „POLCENTRUM”:

- przygotowanie informacji dot. LGD „POLCENTRUM” (wersja angielska)
- przygotowanie danych dot. uczestników wyjazdu z „POLCENTRUM”
- przedstawienie przebiegu i kosztów wizyty studyjnej uczestnikom

Ad.7. Wstępnie został określony zakres współpracy w celu wspólnego podnoszenia kwalifikacji personelu LGD oraz wymiany doświadczeń we wdrażaniu projektów, również poza Programem Leader+:
1. Wspólnie organizujemy zagraniczny wyjazd studyjny.
2. Organizujemy spotkanie Rad i Zarządów LGD w Kutnie + szkolenie (jeszcze przed wyjazdem zagranicznym pod koniec września br.).
3. Wyjeżdżamy na wymianę doświadczeń do Belgii.
4. Organizujemy spotkanie Rad i Zarządów LGD w Parzęczewie + szkolenie (Andrzejki 29/30 listopad br.).
5. Organizujemy spotkanie Rad i Zarządów LGD w Strykowie + szkolenie (w grudniu br.).
6. Piszemy wspólne projekty do WFOŚiGW w Łodzi na 2008r.
7. Piszemy wspólne projekty z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich w Łodzi na 2008r.
8. Piszemy wspólny projekt współpracy w ramach osi Leader do Urzędu Marszałkowskiego na lata 2008 – 2013.
Ustalono również, że współpraca pomiędzy LGD jest istotnym punktem w kreatywnym rozwoju i działaniu LGD. Partnerstwo przyczyni się do nawiązania ściślejszej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy LGD.

Ad.8. Termin kolejnego spotkania będzie ustalony telefonicznie w późniejszym terminie.

Ad.9. Sprawy różne. ……………………………….

Foto relacja ze spotkania:Opis:
Numer obrazka: z

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.