UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

Nasze projekty

Zielona  zerówka „0”. - zakończony

Program Edukacji Ekologicznej w oddziałach zerowych na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” oraz Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM”.

Projekt objął  swym zasięgiem mieszkańców 19 gmin należących do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” (10 gmin z powiatu kutnowskiego oraz 4 z powiatu łęczyckiego) a także Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”( 5 gmin). Projekt adresowany jest do grup „0” przy Szkołach Podstawowych i grup „0” Przedszkoli z terenu Stowarzyszeń. – zał. lista. Jego wpływ rozciągną się przede wszystkim na dzieci i młodzież przedszkolną, nauczycieli, opiekunów sekcji i kół ekologicznych, pracowników oświatowych i rodziców a także całą lokalną społeczność gmin.

Projekt adresowany był głównie do przedszkoli a ściśle do klas zerowych przy SP oraz klas zerowych Przedszkoli z terenu 19 gmin. Wszystkie placówki otrzymałyą regulaminy konkursowe, zaproszenia do udziału w Projekcie. Wszelkie informacje o konkursach i akcjach będą do pobrania ze  strony internetowej – www.srgc.pl. Projekt będzie odpowiednio rozreklamowany, promocja Projektu w postaci ulotek, plakatów, zakładek do książki lub innych materiałów.

Program adresowany jest jednak do wszystkich mieszkańców gmin należących do Lokalnych Grup Działania – Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum” oraz Stowarzyszenia „POLCENTRUM”.

Projekt  zielona zerówka „0” adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas zerowych w Przedszkolach i  Szkołach Podstawowych – 6 latki. Celem projektu jest pobudzenie i przybliżenie dzieciom tej grupy wiekowej idei poszanowania środowiska naturalnego, zasad selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, treści ekologicznych, zasad recyklingu i poszanowania przyrody. Projekt adresowany jest do najmłodszych, gdyż w tej grupie wiekowej łatwo o wypracowanie postaw ekologicznych , nawyków np. segregowania odpadów, cykliczności i wypracowania działań edukacyjnych, które w przyszłości zaowocują większą wiedzą z zakresu ochrony środowiska ekologicznego. Ważnym elementem jest tzw. „efekt domina” i przenoszenia wiedzy i wrażeń przez dzieci na inne społeczności lokalne: rodzice, dom, najbliższa rodzina, szkoła, rówieśnicy.

Projekt będzie realizowany w wielu formach odpowiadających tej grupie wiekowej, i tak w ramach projektu Zielona zerówka „0” zostaną przeprowadzone następujące elementy:

  1. doposażenie wszystkich klas „0” w materiały edukacji ekologicznej / np. gry i quizy ekologiczne, gry planszowe i inne/ 2 edycje marzec i wrzesień
  2. Spotkanie z leśnikiem, trenerem edukacji ekologicznej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie/ Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
  3. Konkurs plastyczny „Czyste gminy – czyste miasta – czysta ziemia”, który będzie nawiązaniem i efektem końcowym spotkania w CEE Rogów.
  4. Konkurs ekologiczny z materiałów nadających się do recyklingu.
  5. promocja projektu – plakat Zielona zerówka  „0” z logami Stowarzyszeń i WFOŚiGW Łódź, zakładki do książek, media, prasa, radio.

Adres strony internetowej Partnera Projektu www.polcentrum.pl

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.