UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

Aktualności

News: 26 kwietnia 2016

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność uchwaliła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju, które zostały zgłoszone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniach od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 roku.

Szanowni Państwo mamy przyjemność poinformować, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie. Zdobyliśmy 187 punktów i znajdujemy się na 13 miejscu spośród 19 złożonych Lokalnych Strategii Rzowoju.

POBIERZ PEŁNĄ LISTĘ

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

News: 09 grudnia 2015

W dniu 3 grudnia br. odbyło się spotkanie Członków Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM". Na Walnym zebraniu dokonano zmian m.in. składu osobowego Rady, zaprezentowano i przyjęto Uchwałą nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014 - 2020.

Oto fotorelacja:

Rada SRGC - 2015 Rada SRGC - 2015 Rada SRGC - 2015 Rada SRGC - 2015
Rada SRGC - 2015 Rada SRGC - 2015 Rada SRGC - 2015 Rada SRGC - 2015
Rada SRGC - 2015 Rada SRGC - 2015 Rada SRGC - 2015  

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

News: 30 listopada 2015

Stowarzyszenie Rozowju Gmin "CNTRUM" obecnie pracuje nad przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Jest to dokument niezbędny i w oparciu o który Lokalna Grupa Działania będzie starała się pozyskać dodatkowe środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na swoim obszarze.  

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

News: 23 listopada 2015

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie - Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” w dniu 3 grudnia 2015 r. o godz.12.00, które odbędzie się w Restauracji "RETRO" w Kutnie, ul. Lelewela 11.

Porządek posiedzenia:
1. Wybór Przewodniczącego obrad.
2. Wybór Sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Uchwały o przyjęciu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
5. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Stowarzyszenia.
6. Zatwierdzenie Regulaminu Rady.
7. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
8. Przyjęcie Uchwały o przyjęciu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" na lata 2014-2020
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

News: 12 października 2015

W dniu 7 października br. nasze Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu w siedzibie „POLCENTRUM”. Spotkanie miało na celu opracowanie wspólnych założeń do współpracy w realizowaniu Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER. W spotkanu udział wzięły trzy współpracujące ze sobą od lat Lokalne Grupy Działania: LGD „PRYM” , SRG „CENTRUM” oraz LGD „POLCENTRUM”. Władze Stowarzyszeń podpisały list intencyjny dotyczący projektów współpracy do roku 2018. Będą realizowane wspólnie działania dotyczące rozwoju otoczenia turystyki i rekreacji (siłownie pod chmurką) oraz ekologii (domy pasywne). Nadal można zgłaszać propozycje- projekty- do Strategii naszego terenu. Zapraszamy !!!

Oto fotorelacja:

Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów. Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów. Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów. Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów.
Spotkanie w Strykowaie 3 partnerów.      

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

Wszystkich pozycji: 163

Poprzednie | Następne

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.